Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie

Zamawiana liczba książek:

Podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem
Podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem
Cena: 2,10 zł
Autor: Nieżurawski L. (red.)
Liczba stron: 299
Rok wydania: 2005

Transformacja społeczno-ustrojowa całkowicie zmieniła zasady działania przedsiębiorstw. Dotychczasowe zasady nie mogą być przeniesione w diametralnie odmienne warunki gospodarki rynkowej. W każdym przedsiębiorstwie muszą nastąpić wszechstronne przekształcenia, muszą się zmienić wyznawane dotąd wartości, cele, zasady działania, a proces integracji z Unią Europejską wymusił dostosowanie polskiego prawa do standardów tam obowiązujących. Mimo licznych protestów, zjawiskiem powszechnym staje się globalizacja. Opiera się ona na nowych technikach informacyjnych, czego konsekwencją jest rozwój Internetu, szerokie zastosowanie światłowodów, satelitów, układów scalonych itd. Zjawiska te nie omijają również polskich podmiotów gospodarczych, które coraz częściej współpracują z zagranicznymi kooperantami, stają się filiami międzynarodowych organizacji. Podejmowanie decyzji i realizacja działań w przedsiębiorstwie funkcjonującym w takich uwarunkowaniach wymaga stosowania nowych reguł i zasad, które umożliwiłyby osiągnięcie najlepszych rezultatów. Sytuacja taka wymusza ciągły proces kształcenia kadr menedżerskich. Podręcznik pod red. L. Nieżurawskiego „Podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem” jest adresowany do kadry kierowniczej oraz studentów kierunków ekonomicznych i zarządzania (przede wszystkim powinien okazać się pomocny w przyswajaniu wiedzy z takich przedmiotów, jak: podstawy zarządzania, podstawy nauki o przedsiębiorstwie, metody organizacji i zarządzania). Ma formę obszernego wykładu, w którym przedstawiono istotny z punktu widzenia przedsiębiorstwa dorobek praktyki, teorii organizacji i zarządzania oraz ekonomii.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38