Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie

Zamawiana liczba książek:

Czynniki konkurencyjności podmiotów użytkujących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa. Studium przypadku województwa warmińsko-mazurskiego
Czynniki konkurencyjności podmiotów użytkujących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa. Studium przypadku województwa warmińsko-mazurskiego
Cena: 25,20 zł
Autor: Juchniewicz Małgorzata, Nasalski Zbigniew
Liczba stron: 121
Rok wydania: 2020

Problematyka konkurencyjności gospodarstw rolniczych jest istotna, zarówno w kontekście naukowym, jak i implementacyjnym, ponieważ istnieje konieczność szybkich zmian w strategiach rozwoju wielu podmiotów funkcjonujących w agrobiznesie i zmierzających do tworzenia trwałej przewagi konkurencyjnej w warunkach silnej konkurencji. Racjonale zmiany
w gospodarstwach rolniczych mogą przynieść korzyści nie tylko ich właścicielom, ale całemu sektorowi żywnościowemu w kraju.
Celem monografii Małgorzaty Juchniewicz i Zbigniewa Nasalskiego była identyfikacja najważniejszych czynników konkurencyjności podmiotów użytkujących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP) na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego. Jest ona syntezą badań prowadzonych w Katedrze Konkurencyjności Gospodarki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2013-2018. Składa się ze wprowadzenia, czterech rozdziałów, podsumowania, bibliografii, streszczenia w języku polskim i angielskim oraz spisu rysunków i tabel.
Autorzy, za pomocą metody sondażu diagnostycznego z użyciem kwestionariusza ankiety, badali grupę gospodarstw rolniczych zlokalizowanych na Warmii i Mazurach, której właściciele wykorzystują grunty kupione lub dzierżawione z ZWRSP (w 2013 r. - 87 gospodarstw, w 2014 r. - 179, w 2015 r. - 181, w 2016 r. - 138, w 2017 r. - 167). Analizowane uwarunkowania podzielono na trzy podstawowe grupy: wewnętrzne i zewnętrzne czynniki konkurencyjności oraz badanie pozycji konkurencyjnej podmiotów użytkujących grunty z ZWRSP i czynników ją wzmacniających. Dokonano gruntownej interpretacji definicyjnej, przedstawiając równocześnie specyfikę, źródła i czynniki konkurencyjności.
Książka skierowana jest do szerokiego grona czytelników. Sformułowane w niej wnio-ski mogą być przydatne zarówno naukowcom, studentom, jak i praktykom życia gospodarczego. Należący do ostatniej z wymienionych grup powinni zrozumieć, że każde z przedsiębiorstw powinno być monitorowane, właściwie zarządzane i w miarę potrzeby modernizowane, aby można było poprawić jego pozycję rynkową.

 

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38