Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie

Zamawiana liczba książek:

Wyzwania rachunkowości i audytu w dobie zrównoważonego rozwoju
Wyzwania rachunkowości i audytu w dobie zrównoważonego rozwoju
Cena: 29,40 zł
Autor: Bartoszewicz Anna, Burchart Renata, Dynowska Joanna, Jaskólska Apolonia
Liczba stron: 156
Rok wydania: 2020

Zmiany w świadomości i postawach społeczeństw, będące konsekwencją: negatywnych skutków zanieczyszczenia środowiska, intensywnej eksploatacji zasobów naturalnych, niekontrolowanych procesów demograficznych i urbanizacyjnych oraz destabilizacji systemów przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych, powodują, że już od lat rośnie znaczenie idei zrównoważonego rozwoju. Popularność tej koncepcji w naukach ekonomicznych, w polityce poszczególnych państw i przedsiębiorstw wynika z podstawowego jej założenia, obalającego jednocześnie mit, że rozwój gospodarczy i ochrona środowiska wzajemnie się wykluczają, że istnieje możliwość zaspokojenia potrzeb zarówno obecnych, jak i przyszłych pokoleń z zachowaniem równowagi między rozwojem społecznym, gospodarczymi i ekologicznym.
W monografii, która składa się z czterech rozdziałów, przedstawiono zagadnienia dotyczące wykorzystania rachunkowości i audytu w społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstwach działających według zasad zrównoważonego rozwoju. Rozdział 1 poświęcono znaczeniu pojęcia zrównoważonego rozwoju, jego genezie oraz podejść do trwałego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia ekonomicznego. Opisano w nim wyzwania i możliwości dotyczące przeniesienia koncepcji zrównoważonego rozwoju ze skali makro na poziom przedsiębiorstwa. W rozdziale 2 scharakteryzowano rachunkowość finansową i sprawozdawczość zintegrowaną. Szczególny nacisk położono na zagadnienia związane z raportowaniem informacji niefinansowych dotyczące zrównoważonego rozwoju. Opisano etapy wdrażania rachunkowości środowiskowej oraz zakres raportowania niefinansowego. Omówiono także m.in. wytyczne dotyczące raportowania społecznego opracowane przez Global Reporting Initiative (GRI) oraz Standard Informacji Niefinansowych (SIN).
W rozdziale 3 przedstawiono natomiast rachunkowość zarządczą i opisano wyzwania, które stawia przed nią koncepcja zrównoważonego rozwoju. Zwrócono uwagę na środowiskową rachunkowość zarządczą i opisano korzyści z jej wdrożenia. Rozdział 4 poświęcono z kolei roli audytu w koncepcji zrównoważonego rozwoju. Wyjaśniono różnice między poszczególnymi jego rodzajami. Szczegółowo scharakteryzowano audyt sprawozdań niefinansowych, a także audyt środowiskowy.
Opracowanie stanowi cenne kompendium wiedzy. Może być wykorzystane przez służby finansowo-księgowe i dyrektorów finansowych wpływających na działania w zakresie kreowania zrównoważonego rozwoju spółek. Jego potencjalnymi adresatami są także analitycy finansowi, inwestorzy oraz studenci i pracownicy naukowi zainteresowani tematami ekonomii, finansów i zarządzania.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38