Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie

Zamawiana liczba książek:

Efektywność ekonomiczna klubów piłkarskiej Ekstraklasy
Efektywność ekonomiczna klubów piłkarskiej Ekstraklasy
Cena: 31,50 zł
Autor: Wyszyński Artur (red.)
Liczba stron: 120
Rok wydania: 2021

Efektywność jest wieloaspektowym zagadnieniem, które interesuje zarówno teoretyków ekonomii i finansów oraz zarządzania, jak i praktyków. Umożliwia określenie skuteczności podejmowanych działań oraz porównanie wyników finansowych oraz operacyjnych przedsiębiorstw z tej samej branży. Złożoność tego zagadnienia wskazuje, że nie istnieje jeden sposób na osiągnięcie wysokiej efektywności.
Z analizy przeprowadzonej przez autorów niniejszej monografii wynika, że efektywnymi klubami piłkarskim są te, które charakteryzują się dobrą kondycją finansową oraz w najlepszy sposób potrafią przekształcić nakłady w wysokie rezultaty (ekonomiczne i sportowe). Za podjęciem proponowanych badań przemawia fakt, że w literaturze polskiej, a także zagranicznej dotąd nie podjęto próby oceny efektywności profesjonalnych piłkarskich klubów sportowych Europy Środkowo-Wschodniej ze względu na formę własności. Wciąż brakuje badań na temat oceny efektywności profesjonalnych klubów sportowych, które są kontrolowane przez sektor publiczny.
Opisane w publikacji obserwacje i wyniki badań mogą służyć jako istotny sygnał dla osób zarządzających klubem sportowym i wskazać, jakie czynniki pozwalają wpłynąć na osiągnięcie założonych rezultatów w strategii klubu sportowego.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38