Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie

Zamawiana liczba książek:

Model biznesu klubu piłki siatkowej. W drodze do zwiększania konkurencyjności
Model biznesu klubu piłki siatkowej. W drodze do zwiększania konkurencyjności
Cena: 46,20 zł
Autor: Wiśniewski Adam
Liczba stron: 206
Rok wydania: 2021

Zmiana form funkcjonowania sportu zawodowego w Polsce (jego instytucjonalizacja) wymusza m.in. zmianę struktur organizacyjnych i modeli biznesu, a także pozycji konkurencyjnej klubów sportowych oraz profesjonalizację ich działalności. Sport zawodowy, a zwłaszcza widowisko sportowe, jest rynkiem o ogromnym potencjale finansowym. Zawodowe kluby sportowe w Polsce wymagają obecnie profesjonalizacji działań na wszystkich swoich poziomach dotyczących: menedżerów, właścicieli klubów, ale także ich pracowników. Funkcjonowanie w formie spółek kapitałowych czy spółek akcyjnych rodzi bowiem nowe wyzwania, wymaga nowych doświadczeń i rozwoju nowych kwalifikacji czy kompetencji.
Adam Wiśniewski, autor monografii, wychodzi naprzeciw potrzebom wymienionych grup interesariuszy związanych z klubami sportowymi. Przedstawia nowe rozwiązania, które mogą być użyte do doskonalenia działalności tych organizacji (lepsze dostosowanie modeli biznesu na rynku imprez sportowych w zmiennych warunkach funkcjonowania klubów).
Książka zawiera innowacyjne spojrzenie na koncepcję modeli biznesu, jest udaną próbą przeniesienia doświadczeń przedsiębiorstw do praktyki zarządzania organizacjami sportowymi. Badany jest w niej związek modelu biznesu z pozycją konkurencyjną konkretnej organizacji sportowej (klubu piłki siatkowej). Problem badawczy dotyczy profesjonalnych klubów sportowych polskiej PlusLigi (wyższej klasy rozrywkowej) i 1. ligi (niższej klasy rozrywkowej) męskiej piłki siatkowej.
Monografia składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, zakończenia, bibliografii, spisu rysunków i tabel oraz aneksu. W rozdziale pierwszym szczegółowo opisano biznes sportowy w Polsce, uwarunkowania piłki siatkowej w kraju oraz wskazano elementy międzynarodowe rzutujące na funkcjonowanie klubów piłki siatkowej w Polsce. W rozdziale drugim przedstawiono zagadnienia konkurencyjności oraz jej specyfiki w perspektywie klubów piłki siatkowej. Przytoczono dotychczasowe opracowania opisujące definicje, koncepcje, klasyfikacje, uwarunkowania i źródła konkurencyjności przedsiębiorstw. W rozdziale trzecim opracowano zagadnienie modelu biznesu. Zawarto w nim charakterystykę, składniki, uwarunkowania oraz założenia dotyczące formy modelu biznesu, które wynikają z determinant pozycji konkurencyjnej klubów piłki siatkowej. Rozdział czwarty zawiera empiryczną weryfikację postawionych hipotez oraz celów. Opisano przyjętą metodykę badań, sposób określenia pozycji konkurencyjnej dla badanej populacji klubów piłki siatkowej oraz wyniki badań. Zweryfikowano je statystycznie i prze-analizowano. Przedstawiono również klasyfikację modeli biznesu klubów piłki siatkowej. W zakończeniu podsumowano wyniki badań i zaprezentowano wnioski wynikające z analiz oraz propozycje kierunków dalszych badań.
Monografia poszerza istniejący stan wiedzy na temat zarządzania klubami siatkarskimi w Polsce, a przedstawione przez Adama Wiśniewskiego wyniki badań mogą zostać wykorzystane w praktyce życia gospodarczego.

 

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38