Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie

Zamawiana liczba książek:

Autentyczność tradycyjnych produktów żywnościowych w decyzjach nabywczych konsumentów
Autentyczność tradycyjnych produktów żywnościowych w decyzjach nabywczych konsumentów
Cena: 42,00 zł
Autor: Jakubowska Dominika
Liczba stron: 218
Rok wydania: 2023

W dobie nieustannie rozwijającego się rynku żywności (...) widoczny jest wyraźny trend poszukiwania oryginalnych wartości i związanych z nimi produktów. (...) Utrata zaufania, problemy ekologiczne i globalizacja należą do źródeł krytyki braku oryginalności i wzmacniają wśród nabywców poszukiwanie tego, co prawdziwe (...). Chęć prowadzenia zdrowego stylu życia skłania konsumentów do refleksji nad składem artykułów spożywczych, (...) do poszukiwania produktów mniej przetworzonych, o znanym pochodzeniu, niezawierających syntetycznych dodatków do żywności, bardziej „naturalnych". (...) Wymienione czynniki powodują, że autentyczność produktów żywnościowych jest obecnie przedmiotem zainteresowania naukowców, konsumentów, przedstawicieli przemysłu i instytucji państwowych. (...) Celem badawczym pracy była identyfikacja i ocena atrybutów autentyczności tradycyjnych produktów żywnościowych w decyzjach nabywczych konsumentów. Wymagało to przeprowadzenia badań polegających na: usystematyzowaniu wiedzy w zakresie teorii autentyczności, scharakteryzowaniu zachowań nabywczych konsumentów żywności tradycyjnej, zdefiniowaniu autentyczności tradycyjnych produktów żywnościowych przez identyfikację jej atrybutów i rodzajów, określeniu znaczenia poszczególnych atrybutów autentyczności tradycyjnych produktów żywnościowych w decyzjach nabywczych konsumentów.
(...) Przedstawione w monografii treści przyczyniają się do poszerzenia istniejącego stanu wiedzy na temat decyzji nabywczych konsumentów na rynku żywności tradycyjnej przez pionierską próbę ujęcia problematyki autentyczności produktu, zwłaszcza w zakresie jej atrybutów wpływających na decyzje nabywcze konsumentów.

 

Fragment Wstępu

 

Uwaga! Nakład wyczerpany. Dostępna na zamówienie: wydawca@uwm.edu.pl

 

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38