Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie

Zamawiana liczba książek:

The Role of the Shadow Economy in Post-Transition Countries. A Case of Legitimatization of the Shadow Economy in Central and Eastern European Economies
The Role of the Shadow Economy in Post-Transition Countries. A Case of Legitimatization of the Shadow Economy in Central and Eastern European Economies
Cena: 44,10 zł
Autor: Buszko Andrzej
Liczba stron: 268
Rok wydania: 2023

Szara strefa stanowi tę część gospodarki, której dochody osiągane z działalności niezakazanej przez prawo są ukrywane w całości lub częściowo przed organami administracji państwowej, podatkowej lub celnej. Jest to nielegalny obrót legalnymi towarami i usługami. Szarą strefę, którą zwłaszcza w krajach rozwijających się i słabiej rozwiniętych należy traktować jako realne zagrożenie dla legalnej działalności gospodarczej, łatwo się dawało i daje zauważyć w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Nie tylko tam jednak ekonomiczne normy i teorie wydają się wobec niej nieprzydatne, a ich stosowanie, jak dotąd, nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Specjaliści, w tym akademicy, nie umieją znaleźć odpowiednich rozwiązań minimalizujących poziom tego niekorzystnego zjawiska, dlatego dla wielu badaczy szara strefa jako kategoria ekonomii nie istnieje. Aby ocenić jej wpływ na ekonomię i znaleźć sposoby na zmniejszanie jej poziomu w gospodarce, należy szarą strefę dobrze poznać. Należy ją przedstawić zarówno w ujęciu ekonomicznym, jak i historycznym - takim jakie ono było do 1989 w roku krajach tzw. bloku wschodniego i jakim stało się w dobrze rozwiniętych społeczeństwach rynkowych i demokratycznych. Autor stara się dowieść, że jeśli szarej strefy nie będzie się brać pod uwagę, to ekonomiczne reformy będą wymagały większych nakładów finansowych, również w gospodarce rynkowej, a ich ostateczne rezultaty mogą się okazać wątpliwe.

 

 

Uwaga! Nakład wyczerpany. Dostępna na zamówienie: wydawca@uwm.edu.pl

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38