Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie

Zamawiana liczba książek:

Migracje międzynarodowe w Polsce. Tendencje, uwarunkowania i konsekwencje
Migracje międzynarodowe w Polsce. Tendencje, uwarunkowania i konsekwencje
Cena: 69,30 zł
Autor: Organiściak-Krzykowska Anna
Liczba stron: 288
Rok wydania: 2023

W warunkach globalizacji migracje międzynarodowe ludności przybrały masowy charakter i stały się ważnym problemem społeczno-ekonomicznym dotyczącym w różnym stopniu wielu państw świata. Polska długo była krajem emigracyjnym. Przystąpienie do Unii Europejskiej umożliwiło Polakom swobodne poruszanie się po jej terytorium. Łatwość przemieszczania się połączona z prawem do podejmowania pracy oraz korzystania z zabezpieczenia społecznego przyczyniła się do rozwoju migracji zarobkowych. Głównymi kierunkami emigracji Polaków stały się Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia, Holandia, Włochy i Norwegia.

W zaprezentowanej monografii Autorka przedstawia zarówno przyczyny, jak i skutki migracji. Omawia międzynarodowe i wewnętrzne (regionalne) uwarunkowania decyzji migracyjnych o charakterze demograficznym oraz społeczno-gospodarczym. Ponadto identyfikuje i poddaje ocenie konsekwencje procesów migracyjnych, które wiążą się z jednej strony z uszczuplaniem zasobów pracy, z drugiej zaś z napływem środków zarobionych przez emigrantów za granicą. Pod względem wielkości transferowanych środków Polska okazała się jednym z największych beneficjentów. Ma to istotne znaczenie zarówno dla poprawy sytuacji emigranckich gospodarstw domowych, jak i efektów makroekonomicznych, gdyż transfery te odnoszą się do zwiększenia agregatowego popytu oraz poziomu produkcji krajowej.

Monografia wzbogaca badania nad gospodarką i polityką społeczną w kontekście migracji. Może zainteresować specjalistów zajmujących się omawianymi w niej zagadnieniami, a także urzędników państwowych, polityków, dziennikarzy oraz studentów.

 

 

Uwaga! Nakład wyczerpany. Dostępna na zamówienie: wydawca@uwm.edu.pl

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38