Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filologia polska

Zamawiana liczba książek:

Nonsens i zjawiska pokrewne. Studium semantyczne
Nonsens i zjawiska pokrewne. Studium semantyczne
Cena: 21,00 zł
Autor: Wołk Mariola
Liczba stron: 224
Rok wydania: 2014

Pojęcie nonsensu zostało zestawione przez autorkę z bliskimi mu pod względem znaczenia wyrażeniami zaliczonymi przez nią do kategorii „dewiacji epistemicznych": coś nie ma sensu, coś jest bez sensu, bezsens, absurd, bzdura, nielogiczność. Wyrażenia te postawione obok pojęcia nonsensu pozwalają wydobyć jego istotne, dystynktywne, własności semantyczne. One też występują w większości charakterystyk pojęcia nonsensu przedstawionych w słownikach współczesnej polszczyzny. Synonimiczność tych wyrażeń, mylona lub utożsamiana z bliskoznacznością, uzasadnia ustalenie rzeczywistych relacji semantycznych, w jakie wchodzą ze sobą wymienione predykaty. Analizie zostały poddane predykaty semantycznie podobne do nonsensu, jednak różniące się od pierwszoplanowych jednostek tym, że nazywają zjawiska językowe, które - ze względu na jakiś rodzaj defektu - odbierane (i oceniane) są negatywnie. Do tej kategorii zostały włączone wyrażenia ktoś mówi od rzeczy i ktoś plecie (głupoty, bzdury, androny). Pozostałe predykaty, które można zaliczyć do tej grupy, pozostające w luźnym związku z centralnym pojęciem nonsensu (takie jak ktoś pieprzy o czymś, głupoty, trutututu pęczek drutu, pitu pitu itd.) zostały omówione w „Dodatku".

 

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38