Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filologia polska

Zamawiana liczba książek:

Slavica – Onomastica – Regionalia. Prace dedykowane Panu Profesorowi Jerzemu Dumie
Slavica – Onomastica – Regionalia. Prace dedykowane Panu Profesorowi Jerzemu Dumie
Cena: 23,10 zł
Autor: (red.) Biolik Maria, Naruszewicz-Duchlińska Alina, Szulowska Wanda Wolnicz-Pawłowska Ewa, Włoskowicz Wojciech
Liczba stron: 239
Rok wydania: 2016

Trzy przedstawione w tytule elementy, wyznaczające specyfikę opracowania, pięknie wpisują się w działalność naukową Pana Profesora Jerzego Dumy oraz w międzynarodowe i interdyscyplinarne badania nad językiem i kulturą polską i słowiańską, łącząc aspekt synchroniczny z diachronicznym. Rozległa problematyka zgromadzonych w księdze artykułów dotyczy w istocie trzech dziedzin badawczych: onomastyki, dialektologii i historii języka, omówionych jednak na szerokim tle porównawczym, z umiejętnym łączeniem różnych dyscyplin naukowych. (...) Daje to całościowy obraz dawnego i współczesnego stanu języka, a zamieszczone artykuły tworzą zwartą, niezwykle cenną materiałowo, interpretacyjnie oraz metodologicznie całość. Są hołdem złożonym wybitnemu Uczonemu klasy międzynarodowej i wspaniałemu Koledze (z recenzji prof. dr hab. Haliny Pelcowej)


Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38