Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filologia polska

Zamawiana liczba książek:

Tożsamość kobiet w Polsce. Interpretacje, t. I, Od czasów najdawniejszych do XIX wieku
Tożsamość kobiet w Polsce. Interpretacje, t. I, Od czasów najdawniejszych do XIX wieku
Cena: 29,40 zł
Autor: (red.) Maciejewska Iwona
Liczba stron: 258
Rok wydania: 2016

Publikacja wydana w dwóch tomach jest zbiorem opracowań poświęconych problemowi tożsamości kobiet. W pierwszym tomie umieszczono 20 artykułów, które obejmują swoim oglądem okres począwszy od czasów średniowiecza aż po koniec wieku XIX. Autorzy starali się pokazać  ewolucję postrzegania tożsamości kobiety, uwarunkowanej zachodzącymi na przestrzeni wieków zmianami społecznymi, światopoglądowymi, gospodarczymi, kulturowymi.

Drugi tom – zawierający 21 tekstów – to prezentacja zjawisk związanych z tożsamością kobiecą w XX i XXI wieku. Jej obraz został przedstawiony w różnych rodzajach i gatunkach literackich, zrekonstruowany na podstawie prasy lub socjologicznych ankiet, emanujący z artystycznych przedstawień. 

To dwutomowe opracowanie ukazuje problemy kobiecego bycia i odczuwania w bardzo szerokim kontekście kulturowym i z pewnością zainteresuje wielu badaczy tego zagadnienia, ale również będzie inspiracją do podjęcia dalszych dociekań w tym zakresie.  

Nakład wyczerpany – dostępna na zamówienie (e-mail: wydawca@uwm.edu.pl)


Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38