Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filologia polska

Zamawiana liczba książek:

Słowotwórstwo antroponimów nieoficjalnych
Słowotwórstwo antroponimów nieoficjalnych
Cena: 21,00 zł
Autor: Biolik Maria
Liczba stron: 132
Rok wydania: 2016

Antroponimy nieoficjalne, jako nazwy osób, mogą być w określonych socjolektach (języku grup społecznych, zawodowych, subkultur) używane obok imion, nazwisk, przezwisk, pseudonimów i przydomków; bada je onomastyka, czyli nauka o nazwach własnych. Ich opisywaniem i klasyfikacją zajmuje się dział onomastyki - antroponimia. Przezwiska antroponimiczne, jak i apelatywne (wyzwiska) powstają z przyczyn ekspresywnych. Ukazują stosunki społeczne panujące w danym środowisku, nazywają, charakteryzują i oceniają innych, są stałe lub okazjonalne, ujawniają w lapidarnej, często żartobliwej lub ironicznej formie, stosunek otoczenia do danej osoby. Antroponimy nieoficjalne są właściwe dla języka potocznego, a największe ich nagromadzenie występuje w środowiskach wiejskich i socjolektach młodzieżowych.


Antroponimy nieoficjalne powstają w wyniku różnych procesów derywacyjnych. Ich analiza formalna pozwoliła wydzielić trzy główne grupy nazw: 1) nazwy własne utworzone w wyniku proprialnej derywacji semantycznej; 2) antroponimy utworzone za pomocą derywacji onimicznej; 3) nazwy utworzone za pomocą kompozycji.


Antroponimy nieoficjalne jako nazwy osobowe mogą być akceptowane lub nieakceptowane w środowisku. Akceptowane są formacje utworzone od innych nazw własnych: nazwisk, imion, nazw bohaterów literackich i filmowych. Nieakceptowane są najczęściej antroponimy odapelatywne, które ośmieszają lub piętnują to, co w danym socjolekcie uważane jest za nietypowe lub naganne lub co jest niezgodne z przyjętą normą zachowania.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38