Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filologia polska

Zamawiana liczba książek:

Rozmowa w przestrzeni szkoły. Systemowo-funkcjonalna analiza poszerzonego dyskursu szkolnego
Rozmowa w przestrzeni szkoły. Systemowo-funkcjonalna analiza poszerzonego dyskursu szkolnego
Cena: 31,50 zł
Autor: Makarewicz Renata
Liczba stron: 247
Rok wydania: 2017

Badanie rozmowy ma w polskim językoznawstwie dobrą tradycję. Niniejsza monografia jest uzupełnieniem badań prowadzonych nad dyskursem szkolnym. Autorka przeanalizowała niespenetrowane dotychczas obszary komunikacji między nauczycielem a rodzicami ucznia, które określiła nowym pojęciem - poszerzony dyskurs szkolny.


Materiał badawczy to oryginalny korpus tekstów, w skład którego wchodzą rejestracje rozmów prowadzonych podczas zebrań z rodzicami w olsztyńskich szkołach oraz kopie korespondencji z e-dziennika prowadzonej między nauczycielami a rodzicami uczniów. To rzadki i trudno dostępny materiał badawczy, dlatego udostępniono go w postaci aneksu na dołączonej do książki płycie CD.


Praca umożliwia lepsze zrozumienie istotnych zachowań socjokomunikacyjnych, takich jak wyrażanie emocji i negocjowanie postaw, może być także doskonałym punktem wyjścia do dalszego rozwijania teorii, a nawet poprawy efektywności komunikacji.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38