Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filologia polska

Zamawiana liczba książek:

Tel Awiw - Jerozolima. Literackie kreacje przestrzeni miejskiej
Tel Awiw - Jerozolima. Literackie kreacje przestrzeni miejskiej
Cena: 33,60 zł
Autor: Tarnowska Beata
Liczba stron: 268
Rok wydania: 2019

Autorka podjęła się ukazania problematyki przestrzeni miejskiej w kontekście nowej humanistyki. Nowy materiał egzemplifikacyjny, jakim jest niewątpliwie w polskim literaturoznawstwie twórczość autorów piszących w języku hebrajskim, opracowany został na podstawie metodologii, uwzględniającej perspektywę innych dyscyplin, takich jak geografia humanistyczna, antropologia kulturowa, sound studies czy sensory studies. Literackie realizacje tematu Jerozolimy i Tel Awiwu implikują tutaj wielość powtarzających się w rozmaitych wariantach obrazów-metafor i wątków myślowych: od sposobów opisu percypowanej przestrzeni i symboliki poszczególnych elementów miejskiego oraz otaczającego miasto krajobrazu, po związaną ze zjawiskiem metropolizacji, topograficznie lokowaną jednostkową i zbiorową tożsamość. Autorskie przekłady (zamieszczone we fragmentach bądź w całości) wierszy wybitnych poetów izraelskich, wraz z przytaczanymi w książce fragmentami oryginałów, niewątpliwie wzbogacają książkę w aspekcie filologicznym.

Przyciągająca oko okładka oddaje klimat i koloryt miasta - jest zaproszeniem do ciekawej lektury.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38