Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filologia polska

Zamawiana liczba książek:

Północne miniatury krytyczne. Koloryty ziem pruskich i varia
Północne miniatury krytyczne. Koloryty ziem pruskich i varia
Cena: 63,00 zł
Autor: Chojnowski Zbigniew
Liczba stron: 676
Rok wydania: 2018

Publikacja stanowi kontynuację rozważań zawartych w książce "Północne miniatury krytyczne. Odcienie kultury literackiej na Warmii i Mazurach". Tu również jest mowa o literaturze wiążącej się z krainą warmińsko-mazurską, ale w mozaikowej narracji silniej niż w tomie poprzednim zaakcentowano aspekty historyczno-geograficzne i kulturowe. Autor eksponuje kwestie prusko-niemieckie, podejmuje problematykę piśmiennictwa Mazurów pruskich XIX i XX wieku. Tropione są tu odzwierciedlenia Warmii i Mazur w literaturze polskiej zarówno tej z obiegu regionalnego, ogólnopolskiego, jak i niemieckiego. Książka należy do rzędu tych, które są dokumentacją poszukiwania ciągłości kulturowej, ważnej dla tworzenia tożsamości mieszkańca Warmii i Mazur, Polski i Europy. Składa się z prób przedstawienia kolorytów ziem pruskich czasów dawniejszych i nowszych na podstawie niektórych współczesnych opracowań. Znajduje się tu literacki i nie tylko literacki portret Olsztyna. Poeci i pisarze, którym poświęcono szkice, mieli dłuższe lub krótsze kontakty z Warmią i Mazurami, ale byli lub nadal są przedmiotem fascynacji autora. Swego rodzaju zbiorem kontekstów, rzucających pewne światło na ogólniejsze przemiany świadomości kulturowej, jest rozdział pt. Z dziennika lektur. Zamknięciem tomu są nekrologi pomyślane jako teksty pisane z perspektywy momentu śmierci twórcy.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38