Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filologia polska

Zamawiana liczba książek:

Logopedia. Z zagadnień kształcenia, teorii i praktyki oraz zawodu
Logopedia. Z zagadnień kształcenia, teorii i praktyki oraz zawodu
Cena: 46,20 zł
Autor: (red. nauk.) Osowicka-Kondratowicz Magdalena
Liczba stron: 248
Rok wydania: 2018

Wszyscy Autorzy tekstów prezentowanych w ramach niniejszej książki są wykładowcami i/lub interesariuszami studiów logopedycznych pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych przez Instytut Polonistyki i Logopedii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Przedstawiona monografia stanowi pokłosie i zwieńczenie trwającej już ponad trzy lata ich współpracy oraz pracy ze studentami logopedii w ramach nowo powołanego kierunku na UWM. Przegląd poruszanych zagadnień jest w związku z tym stosunkowo rozległy - od wybranych aspektów kształcenia przyszłych logopedów, teorii logopedycznej oraz teorii innych dyscyplin przydatnych w logopedii poprzez praktykę logopedyczną aż do funkcjonowania zawodowego logopedów. Ta szeroka problematyka jest zarazem z jednej strony dowodem na to, jak wielu specjalistów różnych dziedzin musi współpracować, łącząc swą wiedzę, umiejętności i doświadczenie w imię niesienia pomocy osobom w różnym wieku i z różnymi niepełnosprawnościami z zaburzeniami kompetencji językowych i komunikacyjnych. Z drugiej strony ukazuje równocześnie, jak rozległą skalę zagadnień obejmuje współczesna logopedia.

Nakład wyczerpany - dostępna na zamówienie

(e-mail: wydawca@uwm.edu.pl)

 

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38