Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filologia polska

Zamawiana liczba książek:

Dysleksja w opinii językoznawcy. Składnia zdania w wypowiedziach pisemnych uczniów dyslektycznych
Dysleksja w opinii językoznawcy. Składnia zdania w wypowiedziach pisemnych uczniów dyslektycznych
Cena: 4,20 zł
Autor: Makarewicz R.
Liczba stron: 171
Rok wydania: 2006

Praca jest efektem zainteresowań językoznawczych i psychodydaktycznych autorki. Zasadniczym jej celem jest opis składni zdań, jakimi posługują się w pracach pisemnych uczniowie dyslektyczni. Składa się z siedmiu rozdziałów. Pierwszy zawiera podstawowe wiadomości na temat trudności w nauce czytania i pisania, ustalenia terminologiczne, wyniki badań prowadzonych wśród dzieci polskich. Rozdział drugi dotyczy metodologii oraz czynników towarzyszących gromadzeniu materiału badawczego. Dwa kolejne rozdziały opisują strukturę składniową prac pisemnych uczniów dyslektycznych. Dokładniejszej analizie poddano dziesięć losowo wybranych wypowiedzi pisemnych pod względem występujących w nich struktur oraz konstrukcji składniowych. Rozdział piąty zawiera analizę błędów morfologicznych, leksykalnych i frazeologicznych występujących w badanych tekstach. W rozdziale szóstym analizie poddano inne elementy ukształtowania tekstu, m.in. grafikę, ortografię, spójność prac pisemnych. Rozdział siódmy zawiera uwagi i propozycje dotyczące metodyki nauczania języka w szkole, przegląd koncepcji metodycznych, uwagi o czytaniu i pisaniu prowadzone głównie z perspektywy psycholingwistyki.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38