Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filologia polska

Zamawiana liczba książek:

Nazwy własne w języku i społeczeństwie [dodruk poprawiony]
Nazwy własne w języku i społeczeństwie [dodruk poprawiony]
Cena: 42,00 zł
Autor: Rutkowski Mariusz, Hącia Agata (red.)
Liczba stron: 270
Rok wydania: 2021

Przedmiotem tej książki są nazwy własne, rozpatrywane na planie zarówno językowym, jak i społecznym. Ta dwoistość spojrzenia na nazwy wydaje się oczywista, by nie rzec - banalna czy wręcz tautologiczna, gdy uwzględnić z jednej strony językowy charakter nazw własnych, a z drugiej społeczny charakter języka. Nie da się przecież nazw oddzielić od rozmaitych działań z zakresu polityki historycznej czy pamięci zbiorowej, o czym dobitnie świadczą wciąż żywe próby kształtowania społecznej pamięci i tożsamości za pomocą zmiany nazw, ich zamazywania, zastępowania czy przeciwnie - eksponowania. Działania te, poza wszystkim innym, pokazują, że nazwy są ważne. To wokół symboli nazewniczych grupują się rozmaite siły społeczne: od partii politycznych, przez lokalne wspólnoty, organizacje, subkultury, aż po narody. Również charakter współczesnej kultury i szerszych procesów społecznych, narzucających szybki, często bezrefleksyjny odbiór, nastawionych na efekt, uruchamiających częściej emocje niż rozum stawia nazwy własne w centrum przekazu jako etykietki, symbole czy znaki wywoławcze. Z drugiej strony, pozostają przecież nazwy znakami stricte językowymi, poddającymi się prawidłom użycia i rozwoju systemu językowego.  Ulokowanie prezentowanych tu przemyśleń na dwóch planach - językowym i społecznym - jest więc nie tylko uzasadnione, ale i pożądane: można wręcz uznać, że dopiero taka dwutorowa refleksja może dać w miarę pełen obraz fenomenu nomina propria.

Fragment Wstępu

 

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38