Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filologia polska

Zamawiana liczba książek:

Obecność nieprzynależna. Pokoleniowe wydziedziczenie w poezji po 1989 roku
Cena: 2,10 zł
Autor: Leokadia Hull
Liczba stron: 340
Rok wydania: 2010

Tezę o „nieprzynależności", „obcości" najwybitniejszych polskich poetów współczesnych starszych pokoleń autorka pokazuje w trzech odsłonach. Pierwszą jest stosunek do historii. Przedmiotem obserwacji stają się kolejno - rozbrat z wielką historią u Miłosza, ostatnie tomy poezji Herberta, w których ład poezji przegrywa z chaosem historii, stały konflikt z historią owładniętego nią skądinąd Różewicza; mowa też o rodzaju wycofania się z historii Ewy Lipskiej i o zaprzeczaniu historii na rzecz jednostkowej egzystencji bohatera liryki Barańczaka. Druga część dotyczy stosunku tych poetów do własnej biografii. W równie przekonujący sposób prezentuje tu autorka właściwe starszej generacji poetów poczucie daremności, spóźnienia - najogólniej mówiąc - przegranej. Część trzecia tej jasno i symetrycznie skomponowanej książki przynosi rozważania na temat „nieprzynależności" do współczesnej cywilizacji. Pokazuje, jak dalece zróżnicowany wewnętrznie jest stosunek do cywilizacji Miłosza, u którego ostatecznie zwycięża akceptacja i jak ożywcze skutki dla poezji Lipskiej przynosi rozwój tej cywilizacji. W książce jest też wiele obserwacji szczegółowych dotyczących innych poetów.

 

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38