Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filologie obce

Zamawiana liczba książek:

Edgar Allan Poe – artysta i wizjoner
Edgar Allan Poe – artysta i wizjoner
Cena: 21,00 zł
Autor: red. S. Studniarz
Liczba stron: 188
Rok wydania: 2013

Artykuły składające się na tom podzielono na cztery działy. Pierwszy, „Tła i konteksty", sytuuje twórczość Edgara Allana Poego w kontekście historycznym i historycznoliterackim. Drugi dział, „Groza. Fantastyka. Kreacja fikcji", poświęcono wybranym opowiadaniom Poego, ukazując różne aspekty jego prozatorskiej twórczości: fantastyczność, fikcyjność i metafikcyjność. W dziale trzecim, zatytułowanym „Głosy o poezji Poego", podjęto się wykazania bogactwa i złożoności poezji Poego na różnych płaszczyznach jej organizacji: semantycznej - również w odniesieniu do tradycji literackiej - a także instrumentacji dźwiękowej i jej funkcji. Tom zamykają prace, których przewodnim motywem są „Wpływy. Inspiracje. Przekłady" - między innymi opracowania poświęcone paralelom między opowiadaniem Zagłada Domu Usherów a wybranymi wątkami arturiańskimi oraz trzem polskim przekładom tego opowiadania. Tom zainteresuje zapewne nie tylko osoby zajmujące się twórczością Poego, ale także wykładowców i studentów literatury anglojęzycznej, jak i szerokie grono miłośników twórczości Poego. 

 

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38