Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filologie obce


Nazwiska niemieckie na Warmii u schyłku XVIII wieku
Cena: 25,20 zł

Celem monografii jest przedstawienie analizy nazwisk pochodzenia niemieckiego na terenie Warmii. Nazwiska te podzielono ze względu na strukturę na nazwiska niederywowane i derywowane słowotwórczo lub fleksyjnie. Obie grupy zawierają miana usystematyzowane według kryterium etymologicznego. Pierwsza grupa obejmuje nazwiska motywowane genetycznie przez wyrazy pospolite oraz nazwiska motywowane genetycznie przez nazwy własne. Ponadto omówiono w pracy...


Hipertrofia tęsknoty za utraconym domem w poezji emigrantów rosyjskich „pierwszej fali”
Cena: 2,10 zł

Emigracja rosyjska „pierwszej fali” (1917–1940), liczona w miliony, rozproszona na pięciu kontynentach, składająca się z przedstawicieli wszystkich klas i warstw społecznych, obejmująca kilka pokoleń, wytworzyła niespotykaną później koncentrację talentów w sztuce, a także w innych dyscyplinach, w nauce i technice. Wśród dziedzin, które osiągnęły na emigracji najwyższy poziom, była poezja. Chociaż życie literackie emigracji rosyjskiej cechował...


Wariantywność gramatyczna w językach słowiańskich: studium morfonologiczne (na materiale współczesnych języków wschodniosłowiańskich w konfrontacji z językiem polskim)
Cena: 4,20 zł

Książka została napisana w języku rosyjskim, składa się ze Wstępu, pięciu rozdziałów oraz części zawierającej wnioski. Do tekstu dołączono wykaz wybranych źródeł oraz bibliografię. Autorka określa swoje ujęcie morfonologii słowiańskiej jako panchroniczne, tj. zarówno synchroniczne, jak i diachroniczne oraz omawia poglądy na miejsce morfonologii w systemach językowych, ze szczególnym uwzględnieniem jej miejsca w językoznawstwie historycznym, jak i w typologii...


Edgar Allan Poe – artysta i wizjoner
Cena: 21,00 zł

Artykuły składające się na tom podzielono na cztery działy. Pierwszy, „Tła i konteksty", sytuuje twórczość Edgara Allana Poego w kontekście historycznym i historycznoliterackim. Drugi dział, „Groza. Fantastyka. Kreacja fikcji", poświęcono wybranym opowiadaniom Poego, ukazując różne aspekty jego prozatorskiej twórczości: fantastyczność, fikcyjność i metafikcyjność. W dziale trzecim, zatytułowanym „Głosy o poezji Poego",...


„To życie tylko cieniem jest przelotnym…” Pamięci Stanisława Barańczaka
Cena: 25,20 zł

26 grudnia 2015 r. minęła pierwsza rocznica śmierci wybitnego poety i tłumacza, Stanisława Barańczaka. Jego pamięć Instytut Filologii Angielskiej UWM uczcił wydaniem niezwykle interesującej publikacji. Ewa Kujawska-Lis, redaktor naukowy tej monografii, zwróciła się do wybitnych znawców twórczości Barańczaka, którzy odpowiadając na zaproszenie w interesujący sposób przedstawili różne aspekty jego pracy oraz warsztatu...

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38