Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filologie obce


1  2  3 Następna Ostatnia

24. Wiersze ukraińskie i polskie
Cena: 35,70 zł

Dzień 24.02.2022 na zawsze wpisał się w historię Ukrainy jako data złowieszcza, która bezlitośnie wkroczyła w pokojowe życie jej narodu, siejąc spustoszenie i śmierć, łzy bólu i rozpaczy oraz wszystkie okrucieństwa wojny, wydawałoby się już niemożliwe w XXI wieku. Co człowiek dobrej woli może przeciwstawić ekspansji totalnego zła? Jak się okazuje, bardzo wiele. Swą ofiarną walkę do ostatniego tchu za uwolnienie ziemi ojczystej od infernalnych...


Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. T. IX: Języki, teksty, interpretacje
Cena: 52,50 zł

Monografia stanowi IX tom serii wydawniczej „Między Słowami - Między Światami", poświęconej wybranym aspektom komunikacji międzykulturowej w świetle współczesnej translatologii. Teksty ‒ w dużej mierze o charakterze interdyscyplinarnym, różnorodne pod względem gatunkowym i językowym ‒ podzielono na dwie sekcje: Literackie formy i gatunki oraz Tłumaczenie w kontekstach lingwistycznych, kulturowych i geopolitycznych....


Dymitr Fiłosofow "Niedzielne gawędy". Publicystyka emigracyjna (1920-1939). Tom 2: Ideologiczne poszukiwania, emigranci, misja emigracji [książka rosyjskojęzyczna]
Cena: 44,10 zł

W tomie zaprezentowano dorobek publicystyczny Dymitra Fiłosofowa (ur. 1872, zm. 1940 Otwock pod Warszawą) - publicysty, krytyka literackiego, wydawcy, współpracownika wielu pism społeczno-politycznych, aktywnego działacza rosyjskiej kultury w Rosji i na emigracji. Artykuły opublikowane w rosyjskojęzycznej prasie emigracyjnej wydawanej w okresie międzywojennym w Warszawie odzwierciedlają poglądy autora odnośnie do ówczesnych problemów...


Dymitr Fiłosofow "Niedzielne gawędy". Publicystyka emigracyjna (1920-1939). Tom 1: Królestwo Antychrysta [książka rosyjskojęzyczna]
Cena: 54,60 zł

Czterotomowe wydanie emigracyjnej publicystyki Dymitra Fiłsofowa (1872-1940, Otwock) stanowi podsumowanie wieloletniej pracy badawczej prof. dr hab. Iwony Anny Ndiaye, autorki pierwszej monografii rosyjskiego publicysty, krytyka literackiego Gorzkie gody... Publicystyczna i literacka działalność Dymitra Fiłosofowa na emigracji (Olsztyn 2001, Wyd. WSP Olsztyn). W poszczególnych tomach zebrano najbardziej interesujące artykuły na tematy...


Obraz miłości w "Song and Sonnets" Johna Donne'a. Docere et delectare
Cena: 48,30 zł

Niniejsza monografia to kontynuacja rozważań na temat poezji Johna Donne'a zapoczątkowanych tomem pt. John Donne - poeta. Oblicza konceptu metafizycznego w układach tekstowych wiersza The Flea i część szerszego projektu opatrzonego tytułem Układy tekstowe a wizja świata w poezji Johna Donne'a. Przedmiotem analizy w bieżącym tomie jest cykl utworów pt. Songs and Sonnets (Liryki i pieśni) jako jednostka wyższego rzędu w...


Wstęp do filologii śledczej. Wybór tekstów z lat 2008-2020
Cena: 98,70 zł

Na Wstęp do filologii śledczej składają się artykuły i fragmenty monografii, które ukazały się w latach 2008‒2020. Teksty te są związane z wieloletnimi zainteresowaniami autora w ramach nowej subdyscypliny naukowej, którą nazwał filologią śledczą (w zakresie postępowania badawczego najbardziej spokrewnionej z dziennikarstwem śledczym), poszerzającej wiedzę o człowieku jako cząstce społeczności, a więc służącej zastanawianiu się nad...


Nie byłam Jonaszem? Chrześcijaństwo i społeczeństwo w światopoglądzie św. Matki Marii (Skobcowej)
Cena: 63,00 zł

Prezentowana monografia stanowi kontynuację badań Grzegorza Ojcewicza - literaturoznawcy, tłumacza i emigrantologa - nad biografią i twórczością św. Matki Marii (Skobcowej). W najnowszej publikacji autor poddaje analizie najważniejsze jej teksty publicystyczne z lat 1924-1943 na temat chrześcijaństwa i społeczeństwa. Prawosławna zakonnica zastanawiała się w nich m.in. nad sprawami fundamentalnymi dla chrześcijan, snuła refleksje, na czym polega...


"Kobieta demoniczna" w Polsce. O prozie humorystycznej Nadieżdy Teffi w przekładzie Juliana Tuwima
Cena: 39,90 zł

W najnowszej książce prof. dr hab. Iwony Anny NDiaye zbiegają się zainteresowania w dziedzinie emigrantologii, przekładu literackiego i komunikacji międzykulturowej. W centrum uwagi autorki pozostają dwie wybitne postaci - Nadieżda Teffi i Julian Tuwim. Teffi (po mężu Buczyńska, 1872-1952) to pseudonim literacki Nadieżdy Łochwickiej - popularnej w przedrewolucyjnej Rosji i na emigracji przede wszystkim jako autorki opowiadań humorystycznych i...


1  2  3 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38