Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filologie obce


1  2  3 Następna Ostatnia
Dymitr Fiłosofow "Niedzielne rozmowy". Publicyści emigracji (1920-1939). Tom 1: Królestwo Antychrysta [książka rosyjskojęzyczna]
Cena: 54,60 zł

Czterotomowe wydanie emigracyjnej publicystyki Dymitra Fiłsofowa (1872-1940, Otwock) stanowi podsumowanie wieloletniej pracy badawczej prof. dr hab. Iwony Anny Ndiaye, autorki pierwszej monografii rosyjskiego publicysty, krytyka literackiego Gorzkie gody... Publicystyczna i literacka działalność Dymitra Fiłosofowa na emigracji (Olsztyn 2001, Wyd. WSP Olsztyn). W poszczególnych tomach zebrano najbardziej interesujące artykuły na tematy...


Wstęp do filologii śledczej. Wybór tekstów z lat 2008-2020
Cena: 98,70 zł

Na Wstęp do filologii śledczej składają się artykuły i fragmenty monografii, które ukazały się w latach 2008‒2020. Teksty te są związane z wieloletnimi zainteresowaniami autora w ramach nowej subdyscypliny naukowej, którą nazwał filologią śledczą (w zakresie postępowania badawczego najbardziej spokrewnionej z dziennikarstwem śledczym), poszerzającej wiedzę o człowieku jako cząstce społeczności, a więc służącej zastanawianiu się nad...


Nie byłam Jonaszem? Chrześcijaństwo i społeczeństwo w światopoglądzie św. Matki Marii (Skobcowej)
Cena: 63,00 zł

Prezentowana monografia stanowi kontynuację badań Grzegorza Ojcewicza - literaturoznawcy, tłumacza i emigrantologa - nad biografią i twórczością św. Matki Marii (Skobcowej). W najnowszej publikacji autor poddaje analizie najważniejsze jej teksty publicystyczne z lat 1924-1943 na temat chrześcijaństwa i społeczeństwa. Prawosławna zakonnica zastanawiała się w nich m.in. nad sprawami fundamentalnymi dla chrześcijan, snuła refleksje, na czym polega...


"Kobieta demoniczna" w Polsce. O prozie humorystycznej Nadieżdy Teffi w przekładzie Juliana Tuwima
Cena: 39,90 zł

W najnowszej książce prof. dr hab. Iwony Anny NDiaye zbiegają się zainteresowania w dziedzinie emigrantologii, przekładu literackiego i komunikacji międzykulturowej. W centrum uwagi autorki pozostają dwie wybitne postaci - Nadieżda Teffi i Julian Tuwim. Teffi (po mężu Buczyńska, 1872-1952) to pseudonim literacki Nadieżdy Łochwickiej - popularnej w przedrewolucyjnej Rosji i na emigracji przede wszystkim jako autorki opowiadań humorystycznych i...


"Pod maską Talii..." O tożsamości poetyckiej Nadieżdy Teffi
Cena: 65,10 zł

Monografia poświęcona jest twórczości rosyjskiej poetki i nowelistki Nadieżdy Teffi (właśc. Buczyńska, z d. Łochwicka, 1872-1952), jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci przedrewolucyjnej Rosji. Idea opracowania zrodziła się z chęci odczytania twórczości poetyckiej rosyjskiej emigrantki jako złożonego fenomenu egzystencjalno-typologicznego wspólnego dla pisarzy rosyjskich początku XX wieku. Na użytek analizy wyodrębniono tomiki...


Nazwiska niemieckie na Warmii u schyłku XVIII wieku
Cena: 25,20 zł

Celem monografii jest przedstawienie analizy nazwisk pochodzenia niemieckiego na terenie Warmii. Nazwiska te podzielono ze względu na strukturę na nazwiska niederywowane i derywowane słowotwórczo lub fleksyjnie. Obie grupy zawierają miana usystematyzowane według kryterium etymologicznego. Pierwsza grupa obejmuje nazwiska motywowane genetycznie przez wyrazy pospolite oraz nazwiska motywowane genetycznie przez nazwy własne. Ponadto omówiono w pracy...


Rosja i pamięć o rzeczy. Od emblematu do relikwii
Cena: 54,60 zł

W niniejszej pracy zbiorowej autorzy akcentują istotność wszelkich artefaktów, mających dla uchodźców znaczenie nie tylko praktyczne, ale także sentymentalne, ponieważ przedmioty wywiezione z kraju przejętego przez bolszewików stawały się żywym świadectwem dawnego bytu i pobudzały umysły Rosjan do wspomnień radosnych i smutnych.
W prezentowanym tomie znajduje się czternaście artykułów. Przed czytelnikiem jawi się świat Rosjan i...


Linguistik. Eine Einführung für Germanistikstudenten
Cena: 2,10 zł

Po wyczerpaniu pierwszego nakładu do rąk czytelników trafia drugie, poprawione i rozszerzone wydanie niemieckojęzycznej książki przeznaczonej przede wszystkim dla studentów filologii germańskiej. Prezentowana publikacja jest przystępnym wprowadzeniem do językoznawstwa ogólnego i germańskiego. Jej walorem jest bez wątpienia poparcie teoretycznych rozważań licznymi przykładami, zaczerpniętymi z różnych języków. Rozdziały...


Marlow pod polską banderą. Tetralogia Josepha Conrada w przekładach z lat 1904–2004
Cena: 2,10 zł

Józef Teodor Konrad Korzeniowski (1857-1924), znany jako Joseph Conrad to pisarz, którego niezwykłe koleje życia stanowią nieustanne źródło inspiracji zarówno dla badaczy, jak i czytelników. Jest jednak jeden aspekt jego twórczości, który nie doczekał się - jak dotąd - wnikliwego zainteresowania, a mianowicie przekłady jego dzieł na język polski. Tę lukę wypełnia z powodzeniem omawiana książka. Autorka zwraca...


1  2  3 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38