Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filologie obce

Zamawiana liczba książek:

Rosja i pamięć o rzeczy. Od emblematu do relikwii
Rosja i pamięć o rzeczy. Od emblematu do relikwii
Cena: 54,60 zł
Autor: (red.) Ojcewicz Grzegorz
Liczba stron: 228
Rok wydania: 2019

W niniejszej pracy zbiorowej autorzy akcentują istotność wszelkich artefaktów, mających dla uchodźców znaczenie nie tylko praktyczne, ale także sentymentalne, ponieważ przedmioty wywiezione z kraju przejętego przez bolszewików stawały się żywym świadectwem dawnego bytu i pobudzały umysły Rosjan do wspomnień radosnych i smutnych.
W prezentowanym tomie znajduje się czternaście artykułów. Przed czytelnikiem jawi się świat Rosjan i przynależnych im przedmiotów, wpisanych w emigracyjne pejzaże oraz rozliczne miejsca na kuli ziemskiej. We wspomnieniach uchodźców ożywają ponownie nie tylko ludzie i sprawy, które wypełniały emigracyjny byt, ale także różne pod względem na przykład wielkości, wartości, kolorystyki, użyteczności artefakty, które nierzadko animizowano w trakcie nostalgicznych wynurzeń, zaklinano w przedmioty byłą ojczyznę, świadomie obdarzając rzeczy czcią należną tylko relikwiom.
Autorzy artykułów są w większości rusycystami wywodzącymi się z polskich ośrodków naukowych, w których w różnym zakresie podejmuje się badania nad rosyjską emigrantologią. Reprezentowane są uczelnie z takich miast uniwersyteckich, jak: Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Lublin, Olsztyn, Toruń, Zielona Góra. Głos zabrali również badacze rosyjscy z centrów badawczych Moskwy, Permu i Woroneża. Do wyjątkowych wystąpień trzeba zaliczyć słowo Kseni i Nikity Kriwoszeinów z Paryża, małżeństwa emigrantów, będącego żywą i przejmującą ilustracją losu Rosjan na obczyźnie.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38