Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filologie obce

Zamawiana liczba książek:

Dymitr Fiłosofow "Niedzielne gawędy". Publicystyka emigracyjna (1920-1939). Tom 1: Królestwo Antychrysta [książka rosyjskojęzyczna]
Dymitr Fiłosofow "Niedzielne gawędy". Publicystyka emigracyjna (1920-1939). Tom 1: Królestwo Antychrysta [książka rosyjskojęzyczna]
Cena: 54,60 zł
Autor: Ndiaye Iwona Anna (oprac.)
Liczba stron: 449
Rok wydania: 2021

Czterotomowe wydanie emigracyjnej publicystyki Dymitra Fiłsofowa (1872-1940, Otwock) stanowi podsumowanie wieloletniej pracy badawczej prof. dr hab. Iwony Anny Ndiaye, autorki pierwszej monografii rosyjskiego publicysty, krytyka literackiego Gorzkie gody... Publicystyczna i literacka działalność Dymitra Fiłosofowa na emigracji (Olsztyn 2001, Wyd. WSP Olsztyn). W poszczególnych tomach zebrano najbardziej interesujące artykuły na tematy społeczno-polityczne, religijno-filozoficzne i literacko-kulturalne, opublikowane w latach 1920-1939 w warszawskiej prasie rosyjskojęzycznej oraz w „Wiadomościach Literackich".

Tom pierwszy otwiera artykuł autorki niniejszego opracowania na temat „Publicystka emigracyjna Fiłosofowa - badania i perspektywy badawcze". W rozdziale „Ucieczka z Królestwa Antychrystusa" przedstawiono sytuację w Rosji po przewrocie bolszewickim oraz okoliczności wyjazdu z Rosji znanego „triumwiratu literackiego": Dymitra Fiłosofowa oraz rosyjskich pisarzy emigracyjnych Dymitra Mereżkowskiego i Zinaidy Gippius. Zebrane w tomie artykuły Fiłosofowa, rozdzielone tematycznie na dwie części: „Cienie przeszłości" oraz „Wieści z Sowdepii", pozostają nieznane współczesnemu czytelnikowi. Dlatego ich współczesne opracowanie pozwoli rzucić nowe światło na historię rosyjskiej emigracji okresu międzywojennego. Wydanie uzupełniono o rozbudowane komentarze historyczne, kulturowe i literackie.

 

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38