Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filologie obce

Zamawiana liczba książek:

Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. T. IX: Języki, teksty, interpretacje
Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. T. IX: Języki, teksty, interpretacje
Cena: 52,50 zł
Autor: Kujawska-Lis Ewa, Krawczyk-Łaskarzewska Anna, Letka-Spychała Olga (red.)
Liczba stron: 235
Rok wydania: 2022

Monografia stanowi IX tom serii wydawniczej „Między Słowami - Między Światami", poświęconej wybranym aspektom komunikacji międzykulturowej w świetle współczesnej translatologii. Teksty ‒ w dużej mierze o charakterze interdyscyplinarnym, różnorodne pod względem gatunkowym i językowym ‒ podzielono na dwie sekcje: Literackie formy i gatunki oraz Tłumaczenie w kontekstach lingwistycznych, kulturowych i geopolitycznych. Rozważania autorów uzmysławiają, jak trudne wyzwania stawiane są w obecnych czasach przed tłumaczami. Redaktorki tomu podkreślają we Wstępie, że „Jako osoby pośredniczące w kontakcie między językami i kulturami zarówno teoretycy przekładu, jak i tłumacze-praktycy muszą się mierzyć z rozmaitymi dziedzinami wiedzy i sferami życia codziennego, balansować między metodami, które honorują historyczny wymiar kulturowych artefaktów, i rozwiązaniami pragmatycznej natury, oceniać jakość przekładów na podstawie licznych i nie zawsze dających się pogodzić kryteriów, trzymać rękę na pulsie ustawicznie ewoluujących światów i społeczności". Zadaniem kolejnego tomu tej popularnej serii wydawniczej jest inspiracja do dalszych szczegółowych badań w zakresie teorii oraz praktyki przekładu.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38