Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filologie obce

Zamawiana liczba książek:

Linguistik. Eine Einführung für Germanistikstudenten
Linguistik. Eine Einführung für Germanistikstudenten
Cena: 31,50 zł
Autor: Żebrowska Ewa, Dovhopolyy Yaroslav
Liczba stron: 196
Rok wydania: 2010

Po wyczerpaniu pierwszego nakładu do rąk czytelników trafia drugie, poprawione i rozszerzone wydanie niemieckojęzycznej książki przeznaczonej przede wszystkim dla studentów filologii germańskiej. Prezentowana publikacja jest przystępnym wprowadzeniem do językoznawstwa ogólnego i germańskiego. Jej walorem jest bez wątpienia poparcie teoretycznych rozważań licznymi przykładami, zaczerpniętymi z różnych języków. Rozdziały książki odzwierciedlają kolejne działy lingwistyki i z jej pogranicza, a więc kolejno omówione zostały: systemowe spojrzenie na język (fonetyka, fonologia, morfologia, leksykologia, frazeologia, składnia, lingwistyka tekstu), pragmalingwistyka, semiotyka, semantyka, onomastyka, językoznawstwo stosowane, socjolingwistyka, językoznawstwo historyczne, genealogia języków. Zaletą pracy jest w miarę możliwości całościowe uwzględnienie problematyki. Autorzy konsekwentnie wskazują na różnice w ujęciach, zatem czytelnik zyskuje obraz, iż językoznawstwo nie uznaje dogmatów i jest dyscypliną stale rozwijającą się.

 

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38