Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filozofia i logika

Zamawiana liczba książek:

Nihilistyczny zwrot w filozofii. Źródła – Nietzsche – Ujścia
Nihilistyczny zwrot w filozofii. Źródła – Nietzsche – Ujścia
Cena: 31,50 zł
Autor: Kucner Andrzej
Liczba stron: 448
Rok wydania: 2013

Zasadniczym celem pracy jest wykazanie kluczowej roli, jaką odegrał nihilizm w przeobrażeniach współczesnej filozofii. Zostały w niej przedstawione początki myślenia nihilistycznego bądź o nihilizmie w Niemczech i Rosji, zasadnicze aspekty dostrzeżonego przez Fryderyka Nietzschego nihilistycznego kryzysu filozofii i kultury w XIX wieku oraz główne cechy współczesnych odmian europejskiego nihilizmu.

Rozważania Nietzschego ukierunkowały późniejszą filozofię egzystencji, hermeneutykę i postmodernizm.

Autor uzmysławia Czytelnikowi, że znaczenie filozofii Nietzschego dalece przekracza negatywny wymiar głoszonego nihilizmu. Jest to pewien rodzaj wyzwania, przed jakim staje twórcza jednostka. Trwała i różnorodna obecność nihilizmu w kulturze i filozofii wymaga nieustannych poszukiwań i do takich poszukiwań zachęca niezwykle interesująca rozprawa Andrzeja Kucnera.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38