Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filozofia i logika

Relacja między religią i sferą publiczną w filozofii społecznej i politycznej Charlesa Taylora
Cena: 39,90 zł

Problematyka relacji społeczeństwa i religii jest bliska jednemu z ważniejszych przedstawicieli filozofii współczesnej - kanadyjskiemu myślicielowi Charlesowi Taylorowi. Autor prezentowanej monografii przedstawił koncepcję społeczeństwa i religii Taylora oraz podkreślił potrzebę obecności religii w sferze publicznej w związku z jego koncepcją człowieka. Filozof traktuje religię nie tyle w aspekcie duchowym, ile przede wszystkim w kategoriach zjawiska...


Miłość i wolność – istota struktury osobowej człowieka. Holistyczna perspektywa antropologii filozoficznej
Cena: 2,10 zł

Rozprawa stanowi poszerzoną i pogłębioną wersję publikacji autorki sprzed niemal dwudziestu lat, w której dokonała opisu genezy osoby ludzkiej z uwzględnieniem dwóch źródeł osobowych człowieka: źródła biologicznego i źródła duchowego. Pierwsze związane jest z popędowością jej psychologicznymi, społecznymi i materialnymi przejawami, rozwija subiektywizm osoby. Drugie źródło, duchowe, kreuje parabiologiczną stronę człowieka, buduje jego obiektywizm....


To Be Above. Towards Psychology and Anthropology of Transcending
Cena: 2,10 zł

Książka ma charakter interdyscyplinarny. Autor łączy dane z zakresu psychologii, antropologii ogólnej i refleksje filozoficzne. Opisuje akt transcendowania, czyli umiejętność patrzenia na siebie samego i na fragmenty rzeczywistości z dystansu, „z góry” bądź „z boku”. W celu przedstawienia poruszanej problematyki rozwija teorię świadomości, a strategię transcendowania odróżnia od starszych ewolucyjnie strategii, np. ataku, ucieczki czy relaksu....


Krytyka brudnego rozumu
Cena: 2,10 zł

Prezentowana publikacja to rozprawa filozoficzna i zarazem interdyscyplinarna, kierowana do szerokiego grona humanistów. Zawiera dyskusję z Krytyką czystego rozumu Kanta. Przynosi próbę usystematyzowania i opisania przejawów ludzkiej umysłowości, usytuowania ich między biegunowo odmiennymi stanami zabrudzenia i oczyszczenia rozumu. Autor pokazuje m.in. skłonność do popadania w schematyzm, łatwość dyskryminowania tego, co odmienne od wartości uznawanych przez społeczną...


Nowa formuła monadologii
Cena: 2,10 zł

Czy wyrafinowany porządek istniejącego świata - istniejącego Wszechświata - powstaje samorzutnie i kiedy dochodzi do jego wykrystalizowania? W jakim sensie np. odległa gwiazda, komórki układu nerwowego czy światowy system ekonomiczny miałyby być wytworem monadyzmu? I czy o wszechobecnym działaniu sił porządkująco-organizujących można mówić, nie wprowadzając np. koncepcji antymonadyzmu? W prezentowanej rozprawie filozoficznej autor zawarł próbę udzielenia odpowiedzi na...


Nihilistyczny zwrot w filozofii. Źródła – Nietzsche – Ujścia
Cena: 31,50 zł

Zasadniczym celem pracy jest wykazanie kluczowej roli, jaką odegrał nihilizm w przeobrażeniach współczesnej filozofii. Zostały w niej przedstawione początki myślenia nihilistycznego bądź o nihilizmie w Niemczech i Rosji, zasadnicze aspekty dostrzeżonego przez Fryderyka Nietzschego nihilistycznego kryzysu filozofii i kultury w XIX wieku oraz główne cechy współczesnych odmian europejskiego nihilizmu.

Rozważania Nietzschego ukierunkowały późniejszą...

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38