Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filozofia i logika

Zamawiana liczba książek:

Relacja między religią i sferą publiczną w filozofii społecznej i politycznej Charlesa Taylora
Relacja między religią i sferą publiczną w filozofii społecznej i politycznej Charlesa Taylora
Cena: 39,90 zł
Autor: Jasiński Karol
Liczba stron: 372
Rok wydania: 2017

Problematyka relacji społeczeństwa i religii jest bliska jednemu z ważniejszych przedstawicieli filozofii współczesnej - kanadyjskiemu myślicielowi Charlesowi Taylorowi. Autor prezentowanej monografii przedstawił koncepcję społeczeństwa i religii Taylora oraz podkreślił potrzebę obecności religii w sferze publicznej w związku z jego koncepcją człowieka. Filozof traktuje religię nie tyle w aspekcie duchowym, ile przede wszystkim w kategoriach zjawiska społecznego. Zjawisko to jest obecnie niejednorodne i charakteryzuje się dużą złożonością oraz kulturowym uwarunkowaniem, a człowiek podejmuje poszukiwania duchowe coraz częściej we własnym zakresie i decyduje się na bardzo indywidualne formy życia religijnego.

Zasługą Taylora jest pokazanie, że człowiek religijny, mając określone przekonania i żyjąc zgodnie z nimi, postępuje racjonalnie i nie musi odwoływać się do innych, dodatkowych argumentów. Co więcej, nie musi ograniczać się wyłącznie do prywatnej sfery życia, ponieważ ma zagwarantowane wolności obywatelskie i możliwość wyrażania swoich poglądów również na forum publicznym. Każda religia i każdy światopogląd winny bowiem z założenia kształtować egzystencję człowieka we wszystkich jego wymiarach i przenikać ją do głębi.

 

Nakład wyczerpany

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38