Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filozofia i logika

Zamawiana liczba książek:

Od zniewolenia do chaosu. Akcenty filozofii społecznej i filozofii polityki w polskiej prozie fantastycznonaukowej (lata 1946-2016)
Od zniewolenia do chaosu. Akcenty filozofii społecznej i filozofii polityki w polskiej prozie fantastycznonaukowej (lata 1946-2016)
Cena: 27,30 zł
Autor: Sobota Jacek
Liczba stron: 215
Rok wydania: 2019

Książkę Jacka Soboty określa się jako przewodnik po literaturze science fiction. Jest to zatem kompendium wiedzy na temat najważniejszych dzieł z tego zakresu i jednocześnie analiza ukazanej na łamach omawianej literatury problematyki. W recenzji pracy podkreślono: „Autor w jasny, przejrzysty sposób przedstawił przegląd najważniejszych dzieł, autorów i podstawowych problemów poruszanych w tej literaturze. [...] Ale zaletą książki nie jest tylko jej wymiar informacyjny, opisowy, gdyż temat rozważań jest bardzo interesujący i prowokuje do namysłu nad pewnymi podstawowymi pytaniami - problemami, np. o genezę literatury fantastycznej". W definicji encyklopedycznej przyjęło się określać literaturę fantastyczną jako świat, w którym wszystkie zdarzenia mają charakter naukowy lub przynajmniej pozory naukowości. Zawarte w utworach science fiction wizje są pozbawione z reguły znamion nieprawdziwości, a w fabule przestrzega się zasad prawdopodobieństwa. Literaturze fantastycznonaukowej przypisuje się zatem kilka funkcji - mówimy tu o intencjonalnej i krytycznej, a także poznawczej. Ponadto wielu czytelników może znaleźć na jej kartach odpowiedzi na wiele egzystencjalnych pytań, zwłaszcza tych podstawowych. Można zatem polecić tę publikację nie tylko pasjonatom, ale także tym, którzy chcą wiedzieć coraz więcej, zwłaszcza na temat literatury science fiction, bo jak powiedział Lem: „Budujesz na piasku [...]. Nauka składa się z dwu rzeczy. Po pierwsze, z cierpliwego, ciągłego zbierania nieprzeliczonych faktów, ze spisywania ich i gromadzenia, z pomiarów i obserwacji. W ten sposób powstaje olbrzymi katalog, usiłujący ogarnąć nieskończoną rozmaitość form materii. Po drugie - z olśnienia, które czasem w jednej chwili rozjaśnia umysł badacza i ukazuje wzajemne zależności zjawisk".

 

Nakład wyczerpany - dostępna na zamówienie: wydawca@uwm.edu.pl

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38