Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filozofia i logika

Zamawiana liczba książek:

W stronę egzystencjalnego oblicza filozofii. Spór Józefa Tischnera z tomizmem
W stronę egzystencjalnego oblicza filozofii. Spór Józefa Tischnera z tomizmem
Cena: 37,80 zł
Autor: Jawor Marek
Liczba stron: 268
Rok wydania: 2019

Prezentowana praca stanowi krytyczną analizę i ocenę największego sporu w polskiej myśli chrześcijańskiej, który toczył się w Polsce, zwłaszcza w latach 70. i 80., pomiędzy Józefem Tischnerem, popularyzatorem różnych nurtów współczesnej filozofii, a polskimi przedstawicielami filozofii tomistycznej, opowiadającymi się za klasycznym kształtem filozofii chrześcijańskiej. I chociaż spór skupił uwagę najwybitniejszych polskich myślicieli, nie doczekał się dotąd syntetycznego opracowania. Na ten temat pojawiały się jedynie pojedyncze artykuły i rozdziały w książkach, a ich autorzy wyraźnie opowiadali się po stronie Tischnera bądź tomistów. Jak podkreślił w recenzji prof. Krzysztof Stachewicz: „Prezentowana książka dobrze wypełnia tę lukę, będąc zarówno wieloaspektową analizą sporu, jak i próbą oceny zasadności tez formułowanych przez obie strony. Nie jest zaangażowana po jednej stronie sporu, starając się z powodzeniem przyjąć postawę sine ira et studio".

 

Nakład wyczerpany - dostępna na zamówienie: wydawca@uwm.edu.pl

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38