Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filozofia i logika

Zamawiana liczba książek:

Hryhorij Skoworoda. Od samopoznania do samoaktualizacji
Hryhorij Skoworoda. Od samopoznania do samoaktualizacji
Cena: 37,80 zł
Autor: Snopkov Pavlo
Liczba stron: 240
Rok wydania: 2021

Niniejsza książka została poświęcona filozoficznej twórczości osiemnastowiecznego ukraińskiego myśliciela, pedagoga i poety Hryhorija Skoworody (1722-1794), postaci raczej mało znanej w polskiej humanistyce. Główna idea pracy opiera się na założeniu, zgodnie z którym religijna antropologia Skoworody posiada głęboki psychologiczny wymiar i w istocie opisuje proces samoaktualizacji. Staje się to bardziej widoczne po zestawieniu teorii samorozwoju Carla Gustava Junga i Abrahama Maslowa z rozważaniami ukraińskiego filozofa.
Monografia nakreśla również historyczny, kulturowy oraz społeczny kontekst, w jakim funkcjonował Skoworoda. Są tu także rozważania dotyczące ukraińskiej mentalności, filozofii oraz języka, a także rys biograficzny myśliciela.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38