Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filozofia i logika

Zamawiana liczba książek:

Sens eutanazji. Argumenty na jej rzecz
Sens eutanazji. Argumenty na jej rzecz
Cena: 31,50 zł
Autor: Ostasz Lech
Liczba stron: 122
Rok wydania: 2022

Monografia „Sens eutanazji. Argumenty na jej rzecz" to nie tyle rozprawa naukowa czy prawnicza, co rozważania filozoficzne badacza doskonale zaznajomionego z problematyką eutanazji (niewątpliwie jednego z najtrudniejszych zagadnień o charakterze etycznym) i toczącymi się wokół niej sporami i dyskusjami.
Autor niezwykle wyczerpująco opisuje współczesne formy eutanazji, przedstawia aktualne rozwiązania w różnych państwach i różnych kręgach kulturowych. Cenne jest również sięgnięcie do poglądów starożytnych myślicieli, obok których zamieszczono analizę prac współczesnych filozofów oraz rozmyślania nad opisywanym zagadnieniem w wyniku rozwoju medycyny. Szczegółowe analizy argumentów na rzecz eutanazji i przeciw niej opisano w rozdziałach drugim, trzecim i piątym. W monografii zaprezentowano także spory toczące się w mediach, postawy autorytetów społecznych i celebrytów. Rozważania teoretyczne zostały uzupełnione opisami kilku przypadków ludzkich tragedii i dylematów związanych z eutanazją.
Niniejsza publikacja to wszechstronne opracowanie na temat eutanazji, której lektura pozwoli czytelnikowi na głębokie wniknięcie w opisywane zagadnienie i uświadomienie sobie jego wielkiej złożoności.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38