Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filozofia i logika

Zamawiana liczba książek:

To Be Above. Towards Psychology and Anthropology of Transcending
To Be Above. Towards Psychology and Anthropology of Transcending
Cena: 2,10 zł
Autor: Ostasz L.
Liczba stron: 256
Rok wydania: 2008

Książka ma charakter interdyscyplinarny. Autor łączy dane z zakresu psychologii, antropologii ogólnej i refleksje filozoficzne. Opisuje akt transcendowania, czyli umiejętność patrzenia na siebie samego i na fragmenty rzeczywistości z dystansu, „z góry” bądź „z boku”. W celu przedstawienia poruszanej problematyki rozwija teorię świadomości, a strategię transcendowania odróżnia od starszych ewolucyjnie strategii, np. ataku, ucieczki czy relaksu. Jest to pierwsza monografia tak szczegółowo i spójnie omawiająca temat transcendowania dostępna na polskim, jak również na zachodnim rynku wydawniczym. Przemyślenia w niej zawarte, a także przykłady różnych sposobów ćwiczenia świadomości i nabywania cennej umiejętności transcendowania, mogą być wykorzystane w praktyce życia społecznego - socjoterapii czy resocjalizacji. Mogą też stanowić rodzaj przewodnika dla osób pracujących nad własnym życiem duchowym. Książka została napisana w języku angielskim

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38