Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filozofia i logika

Zamawiana liczba książek:

Wstęp do logiki z ćwiczeniami, wyd. drugie rozszerzone i uzupełnione
Wstęp do logiki z ćwiczeniami, wyd. drugie rozszerzone i uzupełnione
Cena: 2,10 zł
Autor: Wajszczyk J
Liczba stron: 317
Rok wydania: 2004

Logika jest przedmiotem, którego zadaniem jest m.in. doskonalenie umiejętności poprawnego myślenia. Tymczasem zdecydowana większość studentów uważa ten przedmiot za szczególnie trudny, a jego studiowanie traktuje jako uciążliwy obowiązek. Nauczanie logiki można w znacznym stopniu uatrakcyjnić odpowiednio dobranymi łamigłówkami logicznymi. Każdy człowiek może usprawnić swoje myślenie poprzez odpowiedni trening umysłowy. Omawiany podręcznik służy niewątpliwie temu celowi. Składa się on z dwu wyraźnie wyodrębnionych części. Część pierwsza to wykład podstawowych zagadnień z logiki, takich jak m.in. semantyczna i syntaktyczna charakterystyka relacji klasycznej konsekwencji logicznej, twierdzenie o dedukcji, założeniowe ujęcie klasycznego rachunku zdań, teoria mnogości i in. W części drugiej zamieszone zostały różnorodne ćwiczenia z rozwiązaniami. Obecne wydanie jest poszerzone w stosunku do wydania I przede wszystkim o rozdział Łamigłówki logiczne. Gdy jakieś zadanie sprawia rozwiązującemu szczególną trudność, należy je opuścić i ponowić próbę rozwiązania po jakimś czasie. Wytrwałość jest koniecznym warunkiem sukcesu.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38