Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Geodezja

Zamawiana liczba książek:

Gospodarka terenami zieleni na obszarach zurbanizowanych na przykładzie miasta Olsztyna
Gospodarka terenami zieleni na obszarach zurbanizowanych na przykładzie miasta Olsztyna
Cena: 18,90 zł
Autor: Nowak Magdalena
Liczba stron: 102
Rok wydania: 2013

Zieleń jest jednym z ważnych elementów krajobrazu miejskiego. Nie tylko podnosi atrakcyjność turystyczną aglomeracji, ale także w dużym stopniu decyduje o komforcie życia w mieście, wpływa na zdrowie i samopoczucie ludzi. Dostęp do terenów zieleni, tak jak dostęp do usług w zakresie podstawowym, można uznać za niezbędny dla dobrej jakości życia, mimo iż zakładanie, pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni, a także ich rewaloryzacja wymaga dużych nakładów pieniężnych. Niestety, środowisko miejskie nie jest przyjazne dla rozwoju drzew, gdyż jest tam zbyt sucho, gleba często bywa zasolona i zbita, powietrze zanieczyszczone, a miejsca do wzrostu roślin mało. Trzeba też zaznaczyć, że współcześnie każdy fragment powierzchni miasta jest coraz intensywniej wykorzystywany - często kosztem terenów zieleni.

 

W pracy przybliżono problematykę gospodarowania terenami zieleni w mieście, zaprezentowano rodzaje zieleni miejskiej, scharakteryzowano warunki i techniki sadzenia, przesadzania oraz konserwacji zieleni, a także usuwania drzew w miastach. Część teoretyczno-prawną zilustrowano konkretnymi przykładami gospodarowania zasobami terenów zieleni na obszarze miasta Olsztyna oraz opisano stosowane tam procedury zarządcze.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38