Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Geodezja


1  2  3  4 Następna Ostatnia
Koncepcja metodologii doboru determinant wpływających na wybór miejsca realizacji scaleń gruntów rolnych
Cena: 33,60 zł

brak opisu

 

Nakład wyczerpany - dostępna na zamówienie

(e-mail: wydawca@uwm.edu.pl)

 


Wieloaspektowa analiza konfliktów przestrzennych
Cena: 46,20 zł

Opracowanie jest przeznaczone dla osób zainteresowanych gospodarką przestrzenną i dyscyplinami pokrewnymi, które poszukują odpowiedzi na pytanie, jak przeszukiwać przestrzeń w celu rozpoznania jej fragmentów mogących stać się przedmiotem sporów między różnymi podmiotami. Jest to także obszerne studium literaturowe kompilujące wiedzę w zakresie definiowania i klasyfikacji konfliktów przestrzennych, ich podmiotów,...


Integracja niwelacji geometrycznej z pomiarami satelitarnymi w badaniach nad antropogenicznymi deformacjami powierzchni Ziemi
Cena: 48,30 zł

Integracja niwelacji geometrycznej przeprowadzanej techniką precyzyjnej niwelacji geometrycznej z pomiarami satelitarnymi polega na przenoszeniu układu odniesienia pomiarami satelitarnymi z punktów referencyjnych znajdujących się w znacznej odległości od obiektu badań na wybrane punkty kontrolowane sieci kontrolnej, które mają stanowić nawiązanie dla niwelacji geometrycznej. Pomiar klasyczny służy do szybkiego pozyskania informacji o dużej...


Badania sztywności gruntu w kolumnie rezonansowej
Cena: 27,30 zł

Dotychczas brakowało w języku polskim opracowania poświęconego metodyce wyznaczania parametrów odkształcenia gruntu z wykorzystaniem kombinacji zaawansowanej aparatury badawczej oraz metod numerycznych. Monografia P.E. Srokosza, I. Dyki i M. Bujki wypełnia tę lukę, stanowiąc kompendium wiedzy na temat sztywności gruntu rozpatrywanej w szerokim zakresie odkształceń.


Autorzy skoncentrowali się przede wszystkim na...


Metodyka i system przetwarzania danych pozyskiwanych masowo w celu numerycznego modelowania powierzchni z wykorzystaniem struktury GRID
Cena: 63,00 zł

Systemy informacji przestrzennej (SIP) są powszechnie wykorzystywane do opisu, analiz, wyjaśniania, interpretowania i przewidywania różnego rodzaju zjawisk przestrzennych. Oprócz danych statystycznych, gromadzą również informacje pomiarowe pochodzące z różnych źródeł. Współczesne systemy pomiarowe oparte na urządzeniach umożliwiających automatyczną rejestrację wyników obserwacji w sposób masowy (LiDAR,...


Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego, wydanie czwarte poprawione i uzupełnione
Cena: 33,60 zł

Wszelka działalność gospodarcza i społeczna odbywa się w przestrzeni i jest w niej zlokalizowana. Lokalizacja poszczególnych form działalności zależy od wielu czynników, ograniczeń, uwarunkowań. Wszystkie decyzje o zagospodarowaniu przestrzeni powinny być zgodne z zasadami ładu przestrzennego. Planowanie przestrzenne to działania zmierzające do zapewnienia prawidłowego rozwoju każdego z obszarów kraju. To sztuka organizowania przestrzeni....


Przestrzenne, finansowe i środowiskowe skutki opracowań planistycznych
Cena: 18,90 zł

Przestrzeń jest miejscem bytowania i życia człowieka, jego wszelakiej działalności gospodarczej i społecznej. Jest też przedmiotem badań, analiz, przekształceń, kształtowania i wielu innych działań wykonywanych przez ludzi. Wszelkie działania człowieka w przestrzeni wywołują w niej skutki o różnym charakterze, w tym przestrzenne, środowiskowe i finansowe.


Przestrzenne skutki opracowań planistycznych,...


1  2  3  4 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38