Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Geodezja

Zamawiana liczba książek:

Metodyka i system przetwarzania danych pozyskiwanych masowo w celu numerycznego modelowania powierzchni z wykorzystaniem struktury GRID
Metodyka i system przetwarzania danych pozyskiwanych masowo w celu numerycznego modelowania powierzchni z wykorzystaniem struktury GRID
Cena: 63,00 zł
Autor: Gościewski Dariusz
Liczba stron: 541
Rok wydania: 2017

Systemy informacji przestrzennej (SIP) są powszechnie wykorzystywane do opisu, analiz, wyjaśniania, interpretowania i przewidywania różnego rodzaju zjawisk przestrzennych. Oprócz danych statystycznych, gromadzą również informacje pomiarowe pochodzące z różnych źródeł. Współczesne systemy pomiarowe oparte na urządzeniach umożliwiających automatyczną rejestrację wyników obserwacji w sposób masowy (LiDAR, MBES) pozwalają na pozyskanie w stosunkowo krótkim czasie bardzo dużej ilości informacji pomiarowej o analizowanych obiektach, ich bezpośrednie wykorzystanie jest jednak z reguły niemożliwe.


Prezentowana praca zawiera propozycję metodyki przetwarzania i analiz danych pozyskiwanych masowo, które następnie są wykorzystywane do numerycznego modelowania powierzchni z zastosowaniem struktury GRID tworzącej regularną siatkę węzłów. W celu praktycznej realizacji założeń zaprezentowanej metodyki opracowano autorski system oprogramowania SYPMEG złożony z szeregu aplikacji pozwalających na wykonanie całego procesu przetwarzania na bazie rzeczywistych lub symulowanych danych pomiarowych.


Zaproponowana metodyka oraz system przetwarzania danych mogą być wykorzystane do badania dowolnego zjawiska, które można opisać modelem numerycznym. Znormalizowany sposób przetwarzania danych pozwala na zastosowanie systemu SYPMEG do badania zasobów, dla których archiwizacja danych pozwala na organizację przestrzenną informacji. Uniwersalne podejście do przetwarzania struktury GRID umożliwia wykorzystanie omawianej metodyki oraz systemu do analizowania różnego rodzaju pomiarów. Z kolei określone założenia funkcjonalne systemu umożliwiają jego zastosowanie w wielu dziedzinach, w których priorytetem jest wydajne przetworzenie dużej ilości danych.

 

Nakład wyczerpany.

 

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38