Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Geodezja

Zamawiana liczba książek:

Przestrzenne, finansowe i środowiskowe skutki opracowań planistycznych
Przestrzenne, finansowe i środowiskowe skutki opracowań planistycznych
Cena: 18,90 zł
Autor: (red.) Cymerman Ryszard
Liczba stron: 122
Rok wydania: 2017

Przestrzeń jest miejscem bytowania i życia człowieka, jego wszelakiej działalności gospodarczej i społecznej. Jest też przedmiotem badań, analiz, przekształceń, kształtowania i wielu innych działań wykonywanych przez ludzi. Wszelkie działania człowieka w przestrzeni wywołują w niej skutki o różnym charakterze, w tym przestrzenne, środowiskowe i finansowe.


Przestrzenne skutki opracowań planistycznych, postrzegane też jako krajobrazowe, obrazują różne układy i są oceniane ładem przestrzennym. Skutki środowiskowe są postrzegane jako ekologiczne i zmieniające walory środowiska naturalnego. Skutki finansowe zaś są postrzegane jako korzyści i straty dla różnych podmiotów, wynikające z konieczności ponoszenia opłat związanych z planem miejscowym i następstwami jego uchwalenia oraz możliwościami uzyskania określonych korzyści finansowych wywołanych opracowaniem planu przestrzennego.


Opracowanie jest przeznaczone dla studentów Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa. Ma na celu przybliżenie tematyki gospodarowania przestrzenią, która jest podstawą zdobywania wiedzy z przedmiotów dotyczących gospodarki.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38