Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Geodezja

Zamawiana liczba książek:

Badania sztywności gruntu w kolumnie rezonansowej
Badania sztywności gruntu w kolumnie rezonansowej
Cena: 27,30 zł
Autor: Srokosz Piotr E., Dyka Ireneusz, Bujko Marcin
Liczba stron: 173
Rok wydania: 2017

Dotychczas brakowało w języku polskim opracowania poświęconego metodyce wyznaczania parametrów odkształcenia gruntu z wykorzystaniem kombinacji zaawansowanej aparatury badawczej oraz metod numerycznych. Monografia P.E. Srokosza, I. Dyki i M. Bujki wypełnia tę lukę, stanowiąc kompendium wiedzy na temat sztywności gruntu rozpatrywanej w szerokim zakresie odkształceń.


Autorzy skoncentrowali się przede wszystkim na wyznaczaniu modułu odkształcenia postaciowego oraz opisie zjawiska jego degradacji wraz z poziomem odkształcenia w gruncie. Badania laboratoryjne prowadzili w kolumnie rezonansowej i aparacie skrętnego ścinania. Opisując zjawiska fizyczne, wykorzystali zaawansowane modele konstytutywne gruntów, modelowanie numeryczne metodą MES zachowania się próbek gruntu w badaniach laboratoryjnych, a do interpretacji wyników badań - metodę analizy wstecznej.


Monografia adresowana jest do pracowników naukowych zajmujących się eksperymentalnymi technikami badania właściwości mechanicznych gruntów. Powinna zainteresować również inżynierów budownictwa, w tym geotechników i geologów inżynierskich ściśle współpracujących z komercyjnymi laboratoriami geotechnicznymi oraz przedsiębiorstwami geologicznymi. Przedstawione w niej aspekty techniczne oraz podstawy teoretyczne poruszanych zagadnień mogą być również cennym źródłem wiedzy uzupełniającej dla studentów kierunków technicznych na drugim i trzecim stopniu kształcenia.

 

Nakład wyczerpany.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38