Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Geodezja

Zamawiana liczba książek:

Wieloaspektowa analiza konfliktów przestrzennych
Wieloaspektowa analiza konfliktów przestrzennych
Cena: 46,20 zł
Autor: Cieślak Iwona
Liczba stron: 174
Rok wydania: 2018

Opracowanie jest przeznaczone dla osób zainteresowanych gospodarką przestrzenną i dyscyplinami pokrewnymi, które poszukują odpowiedzi na pytanie, jak przeszukiwać przestrzeń w celu rozpoznania jej fragmentów mogących stać się przedmiotem sporów między różnymi podmiotami. Jest to także obszerne studium literaturowe kompilujące wiedzę w zakresie definiowania i klasyfikacji konfliktów przestrzennych, ich podmiotów, przedmiotu, a także uwarunkowań ich występowania.


Autorka postawiła tezę główną badań, w której założyła, że istnieją cechy przestrzeni mogące sprzyjać pojawianiu się w niej konfliktów przestrzennych. Cechy te są różne w różnej skali przestrzennej, a ich identyfikacja i ocena może wskazywać na potencjalną lokalizację i prawdopodobieństwo wystąpienia tych konfliktów. Tak postawioną tezę udowodniła, realizując cel główny badań, którym było opracowanie metod delimitacji przestrzeni ze względu na jej obciążenie możliwością wystąpienia konfliktów przestrzennych z uwzględnieniem różnych poziomów gospodarowania tą przestrzenią.


Zaprezentowane rozważania i analizy mogą stanowić podstawę do budowania narzędzi monitorowania przestrzeni w celu jej optymalizowania. Dają też możliwość ich rozwijania i budowania na ich podstawie nowych rozwiązań oraz teorii dotyczących ważnego aspektu naszego życia, jakim niewątpliwie są konflikty przestrzenne.

 

Nakład wyczerpany. Dostępna na zamówienie.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38