Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Geodezja

Zamawiana liczba książek:

Zdalne nauczanie akademickie w inżynierii lądowej
Zdalne nauczanie akademickie w inżynierii lądowej
Cena: 33,60 zł
Autor: Szafranko Elżbieta, Srokosz Piotr E. (red. nauk.)
Liczba stron: 157
Rok wydania: 2022

W monografii zaprezentowano przykłady skutecznych rozwiązań, po które sięgnęli nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia w sposób zdalny na kierunku budownictwo, zaskoczeni nietypową i trudną sytuacją, w jakiej znalazło się szkolnictwo wyższe z powodu pandemii covid-19. Można tu znaleźć uwagi dotyczące prowadzenia zajęć o różnym charakterze: od teoretycznych przez komputerowe do ćwiczeń laboratoryjnych i egzaminu dyplomowego. Zwrócono uwagę na wieloaspektowość i wielowątkowość problematyki zdalnego kształcenia. Autorzy poszczególnych rozdziałów dzielą się uwagami dotyczącymi skuteczności edukacji zdalnej, wynikami badań opinii studentów i nauczycieli akademickich na temat tej formy kształcenia. Całość opracowania uzupełnia informacja na temat formalnoprawnych uwarunkowań zdalnego kształcenia akademickiego. Zamierzeniem autorów nie było jednak wypracowanie uniwersalnego zestawu narzędzi, metod i technik dydaktycznych, z których mógłby skorzystać każdy, znajdujący się w takiej sytuacji, nauczyciel akademicki. Jest to raczej dowód na to, że kadra dydaktyczna funkcjonująca w uczelniach wyższych w naszym kraju jest doskonale przygotowana do nieoczekiwanych i nagłych zmian, które zaszły zarówno w formach, jak i w metodach kształcenia.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38