Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Geodezja

Zamawiana liczba książek:

Rolnictwo uspołecznione w procesie kształtowania przestrzeni obszarów wiejskich
Rolnictwo uspołecznione w procesie kształtowania przestrzeni obszarów wiejskich
Cena: 92,40 zł
Autor: Gwiaździńska-Goraj Marta
Liczba stron: 257
Rok wydania: 2023

„W rozprawie Marta Gwiaździńska-Goraj przedstawiła wyniki swych badań dotyczących niezwykle ważnego problemu, jakim była restrukturyzacja rolnictwa uspołecznionego jako czynnika mającego wpływ na kształtowanie przestrzeni obszarów wiejskich [...]. Należy podkreślić dużą wartość naukową i praktyczną rozprawy, walorem pracy są także liczne poglądowe mapy ilustrujące analizowane zjawiska. Rozprawa może być wartościowym wkładem w rozwój geografii społeczno-ekonomicznej, a w szczególności geografii rolnictwa".

 

Z recenzji prof. Benicjusza Głębockiego

 

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38