Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Historia

Zamawiana liczba książek:

Duszpasterstwo prawosławne w Marynarce Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1995-2012
Duszpasterstwo prawosławne w Marynarce Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1995-2012
Cena: 21,00 zł
Autor: Ks. Szełomow Aleksander
Liczba stron: 272
Rok wydania: 2013

Jest to wyjątkowa książka na rynku wydawniczym. Ks. A. Szełomow przybliża czytelnikom historię prawosławnego duszpasterstwa w armii polskiej od bitwy pod Grunwaldem aż do czasów nam współczesnych. Dotychczas na ten temat mamy niewiele publikacji zwartych, raczej są to pojedyncze artykuły omawiające te kwestie. Praca ma konstrukcję problemowo-chronologiczną. Składa się ze wstępu, czterech rozdziałów i zakończenia oraz bibliografii. Uzupełnieniem dysertacji są tabele i załączniki w postaci dokumentów i fotografii.W rozdziale pierwszym autor przedstawił uwarunkowania związane z kształtowaniem się duszpasterstwa wojskowego, w tym duszpasterstwa prawosławnego w latach wojen o niepodległość i granice Polski 1918-1921, w odrodzonym Wojsku Polskim w latach 1921-1939 oraz w formacjach polskich II wojny światowej. W rozdziale drugim zostały ukazane aspekty przywrócenia pełnej działalności duszpasterskiej w Wojsku Polskim po transformacji ustrojowej.W rozdziale trzecim poddano analizie obszar działań Dekanatu Prawosławnego w strukturach różnego rodzaju sił zbrojnych oraz w odniesieniu do prawno-organizacyjnych uwarunkowań.W rozdziale czwartym przedstawiono stan wyznawców prawosławia w Marynarce Wojennej i zmiany zachodzące w omawianym okresie.Autor wyraża nadzieję, że „[…] praca ta przyczyni się do poszerzenia skąpej wiedzy o prawosławnym duszpasterstwie wojskowym w Polsce, a także zachęci młodsze pokolenie historyków do zgłębiania tej dziedziny z pożytkiem dla armii i czytelników”.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38