Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Historia


1  2  3 Następna Ostatnia
Warmia w okresie rządów biskupa Mikołaja Szyszkowskiego (1633–1643)
Cena: 69,30 zł

Autorka przedstawia Warmię w okresie rządów biskupa Mikołaja Szyszkowskiego z perspektywy diecezji oraz obu domen - biskupiej i kapitulnej. Publikacja składa się z trzech obszernych części. W pierwszej omówiono sprawy i formalności towarzyszące zmianie personalnej na warmińskim tronie biskupim, przedstawiono osobę przyszłego biskupa oraz panującą na Warmii atmosferę w przeddzień podpisania rozejmu i towarzyszącą Mikołajowi Szyszkowskiemu na...


Dialog kultur czy zarzewie konfliktów? Problematyka mniejszości narodowych i etnicznych w Europie
Cena: 29,40 zł

Celem monografii o charakterze interdyscyplinarnym jest analiza sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych w różnych państwach europejskich. Rozpoczynają ją teksty historyczne na tematzaangażowania emigracji czeskiej i słowackiejw ruch niepodległościowy w latach 1914-1915, stosunków polsko-białoruskich na Łotwie przed II wojną światową,miejsca poloników w zbiorach archiwalnych Biblioteki Białoruskiej im. F.Skaryny w Londynie, sporu...


„Na których opiera się Rzeczpospolita”. Senatorowie koronni za Władysława IV Wazy
Cena: 42,00 zł

Senat jako „rada przyboczna króla” odgrywał ważną rolę w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej. Senatorowie mieli trudną misję polityczną pomiędzy majestatem królewskim a rozpolitykowaną szlachtą. Staropolski parlamentaryzm charakteryzował się rozbudowanym ceremoniałem, który był nieodłączną częścią działalności senatorów. Na każdym etapie obrad izb połączonych – Senatu i izby poselskiej senatorowie mieli ważną rolę do...


Metody komputerowe w badaniach i nauczaniu historii
Cena: 2,10 zł

Zbiór prezentuje prace poświęcone stosowaniu najnowszej technologii cyfrowej na różnych etapach postępowania badawczego oraz szeroko rozumianej edukacji historycznej. Zaprezentowano zarówno rozważania teoretyczne, jak i przykłady rozwiązań praktycznych. Wśród autorów znajdują się reprezentanci środowiska akademickiego oraz przedstawiciele metodyków i czynnych zawodowo nauczycieli uczących historii. Przedstawiają oni swój dorobek i...


Dokument elektroniczny i jego opis bibliograficzny w publikacjach humanistycznych
Cena: 2,10 zł

Pojawienie się elektronicznych mediów publikacyjnych spowodowało poważne perturbacje w obowiązujących standardach opisu bibliograficznego i cytowania literatury naukowej. Wiele używanych do tej pory pojęć i definicji wymagało ponownego określenia i dostosowania do specyfiki dokumentów elektronicznych. Pojawiła się też potrzeba wprowadzenia terminów nowych, niestosowanych wcześniej. Zaistniała zatem konieczność opracowania całkowicie nowych norm opisu bibliograficznego...


Ukraińcy na Warmii i Mazurach w latach 1947–1970
Cena: 2,10 zł

W województwie warmińsko-mazurskim, liczącym 1,4 mln mieszkańców, prawie 10% stanowią mniejszości narodowe. Najliczniejszą wśród nich grupą są Ukraińcy (około 70 tys. osób). Niewiele jest prac poświęconych mniejszościom narodowym w kontekście regionalnym. Monografia Anny Korzeniewskiej-Lasoty wypełnia tę lukę. Autorka przypomina koncepcje władz polskich dotyczące rozwiązania tzw. kwestii ukraińskiej, przybliża genezę akcji „Wisła” oraz jej...


Obraz cywilnych struktur państwa podziemnego 1939–1944 w opisie wspomnieniowym
Cena: 2,10 zł

Proponowany w książce „obraz cywilnych struktur państwa podziemnego” opiera się na projekcie badawczym uwzględniającym poznanie konspiracji z lat 1939–1944 jako świadomej, obywatelskiej, profesjonalnej działalności państwowej. Społeczność podziemną w latach okupacji stanowiły tajne organizacje polityczne i wojskowe, które w procesie scaleniowym stworzyły fenomen mieszczący się w tytułowym pojęciu polskiego państwa podziemnego. Państwo to w swoim wymiarze...


Protestancka wspólnota lokalna na Górnym Śląsku
Cena: 2,10 zł

Historia górnośląskich luteran stanowi nie tylko ważną część kultury pamięci żyjących w Niemczech w rozproszeniu śląskich ewangelików, lecz także jest przedmiotem zainteresowań polskich społeczności, które po przemianach roku 1989 intensywnie nadrabiają zaległości w rozpoznawaniu przeszłości miejsc, które stały się ich ziemią rodziną. Rozumice i Ściborzyce Wielkie należą do najstarszych społeczności luterańskich Górnego Śląska. Były to zbory,...


Państwowe Przedsiębiorstwo Poczta Polska, Telegraf i telefon w systemie społeczno-gospodarczym państwa polskiego 1918-1991
Cena: 2,10 zł

W monografii zawarto pełne omówienie działalności Poczty Polskiej od momentu jej powstania w 1918 r. poprzez trudne lata dwudziestolecia międzywojennego, a następnie wojny i okupacji, odbudowy kraju, a także przemian społeczno-politycznych, zachodzących w XX w., aż do 1991 r. Poczta ukazana została nie tylko w kontekście ważnych wydarzeń historycznych, zwrócono także uwagę na jej strukturę, ewolucję zasad funkcjonowania oraz zależność od aktualnej gospodarki kraju. Autor...


Historia. Archiwistyka. Informacja naukowa. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu
Cena: 2,10 zł

Prezentowany tom jest zbiorem prac dedykowanych Profesorowi z okazji dwóch jubileuszy: siedemdziesiątych piątych urodzin oraz pięćdziesięciolecia pracy zawodowej. Praca została podzielona na części odpowiadające dziedzinom wiedzy, którymi prof. Bohdan Ryszewski interesuje się w swojej pracy naukowej i dydaktycznej - historię i archiwistykę oraz informację naukową i informatykę historyczną.
Część wstępna pracy została poświęcona osobie Jubilata. O Profesorze napisali:...


1  2  3 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38