Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Historia


1  2  3 Następna Ostatnia
Gospodarka PRL. Wybrane zagadnienia
Cena: 42,00 zł

Druk na zamówienie (e-mail: wydawca@uwm.edu.pl)

 

Spis treści


Polska północna w systemie obronnym kraju w latach 1918−1926
Cena: 10,50 zł

Monografia Wiesława B. Łacha ma charakter pionierski. Autor przedstawił w niej temat pomijany do tej pory w badaniach z zakresu wojskowości - rolę Polski północnej
w systemie obronnym II Rzeczypospolitej w latach 1918-1926.

Północną rubież II Rzeczypospolitej tworzyły: Pomorze Gdańskie z dostępem do Morza Bałtyckiego, graniczące z Pomorzem Zachodnim, Wolnym Miastem Gdańskiem i Prusami Wschodnimi,...


Państwowość konspiracyjna XIX i XX wieku
Cena: 2,10 zł

Na prezentowaną pracę składa się 12 tekstów, których autorzy podejmują dyskusję na temat specyfiki form państwa niejawnego w aspekcie szeroko pojętej problematyki opisu historycznego, myśli politycznej, działalności organizacyjnej, funkcjonowania społeczności podziemnej, a także mitotwórczej roli tradycji. Zakres chronologiczny podejmowanego tu dyskursu obejmuje XIX i XX w., począwszy od tajnych form państwowości polskiej od 1863 r., po...


Od narodzin „Solidarności” do Trzeciej Rzeczypospolitej. Przemiany społeczno-polityczne w województwie olsztyńskim (1980–1989)
Cena: 10,50 zł

Lata 80. XX wieku to jeden z najbardziej dramatycznych a równocześnie najważniejszych okresów w historii PRL. Powstanie „Solidarności" w 1980 r. dało początek przemianom demokratycznym, które dziewięć lat później doprowadziły do transformacji ustrojowej nie tylko w Polsce, ale także w innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Jednak zanim do tego doszło, 13 grudnia 1981 r. władze ogłosiły decyzję o wprowadzeniu stanu...


History – Archive Studies – Information Science: methodological issues
Cena: 2,10 zł

Przedkładany tom jest pierwszą zbiorową prezentacją zainteresowań naukowych pracowników Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych w języku angielskim. Nazwy trzech głównych działów (History, Archive Studies, Information Science) odzwierciedlają kierunek studiów i specjalności oferowane przez Instytut. Praca składa się z 19 tekstów, znalazły się wśród nich (w części Information Science) napisane także przez...


Warmia w okresie rządów biskupa Mikołaja Szyszkowskiego (1633–1643)
Cena: 69,30 zł

Autorka przedstawia Warmię w okresie rządów biskupa Mikołaja Szyszkowskiego z perspektywy diecezji oraz obu domen - biskupiej i kapitulnej. Publikacja składa się z trzech obszernych części. W pierwszej omówiono sprawy i formalności towarzyszące zmianie personalnej na warmińskim tronie biskupim, przedstawiono osobę przyszłego biskupa oraz panującą na Warmii atmosferę w przeddzień podpisania rozejmu i towarzyszącą Mikołajowi Szyszkowskiemu na...


Dialog kultur czy zarzewie konfliktów? Problematyka mniejszości narodowych i etnicznych w Europie
Cena: 29,40 zł

Celem monografii o charakterze interdyscyplinarnym jest analiza sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych w różnych państwach europejskich. Rozpoczynają ją teksty historyczne na tematzaangażowania emigracji czeskiej i słowackiejw ruch niepodległościowy w latach 1914-1915, stosunków polsko-białoruskich na Łotwie przed II wojną światową,miejsca poloników w zbiorach archiwalnych Biblioteki Białoruskiej im. F.Skaryny w Londynie, sporu...


„Na których opiera się Rzeczpospolita”. Senatorowie koronni za Władysława IV Wazy
Cena: 42,00 zł

Senat jako „rada przyboczna króla” odgrywał ważną rolę w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej. Senatorowie mieli trudną misję polityczną pomiędzy majestatem królewskim a rozpolitykowaną szlachtą. Staropolski parlamentaryzm charakteryzował się rozbudowanym ceremoniałem, który był nieodłączną częścią działalności senatorów. Na każdym etapie obrad izb połączonych – Senatu i izby poselskiej senatorowie mieli ważną rolę do...


Metody komputerowe w badaniach i nauczaniu historii
Cena: 2,10 zł

Zbiór prezentuje prace poświęcone stosowaniu najnowszej technologii cyfrowej na różnych etapach postępowania badawczego oraz szeroko rozumianej edukacji historycznej. Zaprezentowano zarówno rozważania teoretyczne, jak i przykłady rozwiązań praktycznych. Wśród autorów znajdują się reprezentanci środowiska akademickiego oraz przedstawiciele metodyków i czynnych zawodowo nauczycieli uczących historii. Przedstawiają oni swój dorobek i...


1  2  3 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38