Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Historia

Zamawiana liczba książek:

„Na których opiera się Rzeczpospolita”. Senatorowie koronni za Władysława IV Wazy [dodruk]
„Na których opiera się Rzeczpospolita”. Senatorowie koronni za Władysława IV Wazy [dodruk]
Cena: 63,00 zł
Autor: Korytko Andrzej
Liczba stron: 484
Rok wydania: 2015

Senat jako „rada przyboczna króla” odgrywał ważną rolę w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej. Senatorowie mieli trudną misję polityczną pomiędzy majestatem królewskim a rozpolitykowaną szlachtą. Staropolski parlamentaryzm charakteryzował się rozbudowanym ceremoniałem, który był nieodłączną częścią działalności senatorów. Na każdym etapie obrad izb połączonych – Senatu i izby poselskiej senatorowie mieli ważną rolę do odegrania w tym politycznym theatrum. Poczynając od celebrowania mszy św, odpowiedź marszałkowi poselskiemu przy witaniu króla czy głoszeniu propozycji od tronu. Jednak podstawowym obowiązkiem senatorskim był udział w wotach.

Przedstawiony przez Andrzeja Korytkę obraz działalności senatorów koronnych jako stanu sejmującego prowadzi do wniosku, że swoje parlamentarne obowiązki traktowali oni z dużą odpowiedzialnością, gdyż to właśnie na nich – jak napisał siedemnastowieczny poeta Maciej Kazimierz Sarbiewski – „opierała się Rzeczypospolita”.Nakład wyczerpany – dostępna na zamówienie (e-mail: wydawca@uwm.edu.pl)

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38