Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Historia

Zamawiana liczba książek:

Echa Grudnia 1970 w województwie olsztyńskim w dokumentach organów bezpieczeństwa
Echa Grudnia 1970 w województwie olsztyńskim w dokumentach organów bezpieczeństwa
Cena: 25,20 zł
Autor: Gieszczyński Witold (wybór, wstęp i opracowanie)
Liczba stron: 127
Rok wydania: 2020

W pracy zaprezentowano 40 dokumentów ułożonych chronologicznie, które zostały opatrzone licznymi przypisami. W większości są to meldunki sytuacyjne oraz informacje sporządzone przez Sztab Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Olsztynie w grudniu 1970 r. Jedynie dwa ostatnie dokumenty odnoszą się do sytuacji na początku 1971 r. (...) Szczególnie interesujące są informacje dotyczące nastrojów społecznych panujących wówczas w województwie olsztyńskim, jak również przykłady protestów mieszkańców regionu, zwłaszcza wobec drastycznych podwyżek cen żywności.

 

Fragment recenzji dr. hab. Piotra Kardeli, IPN Oddział w Białymstoku

 

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38