Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Historia

Zamawiana liczba książek:

"Będziemy wzorem innym, sobie samym chlubą" - w 200. rocznicę powstania Towarzystwa Filomatów
"Będziemy wzorem innym, sobie samym chlubą" - w 200. rocznicę powstania Towarzystwa Filomatów
Cena: 29,40 zł
Autor: (red.) Szmyt Andrzej, Klimus Elżbieta
Liczba stron: 169
Rok wydania: 2020

Mimo pokaźnej liczby opracowań i publikowanych źródeł, w tym pism i korespondencji filomatów, historia Towarzystwa Filomatów nadal nie jest w pełni poznana i istnieją w niej „białe plamy". Powszechna wiedza na temat wileńskiej młodzieży związkowej wydaje się schematyczna, ograniczona i niepełna. Tradycyjnie towarzystwa przez nią utworzone wpisywane są w romantyczny nurt polskich związków niepodległościowych, obok Związku Przyjaciół Panta Koina, Związku Wolnych Polaków czy Wolnomularstwa Narodowego. Śledztwo i proces zdeterminowały postrzeganie dziejów Towarzystwa Filomatów, nadając im aspekt martyrologiczny, utrwalony w trzeciej części „Dziadów" Adama Mickiewicza. Powstał mit filomacki, który wpłynął na stworzenie wyidealizowanego obrazu związków wileńskich i pomijanie istotnych kwestii dotyczących życia prywatnego, mentalności oraz światopoglądu młodych działaczy, czyli czynników wpływających bezpośrednio na kształtowanie się programu towarzystwa.
Monografia stanowi próbę wyjaśnienia niektórych „białych plam" w historii filomatów, jest uzupełnienie dotychczasowego dorobku piśmienniczego nad Towarzystwem Filomatów oraz związkami od niego zależnymi. Zaprezentowano w niej aktualne badania nad problematyką postaw Polaków wobec zaborcy, w tym tajną działalnością prowadzoną na ziemiach polskich w okresie zaborów ze szczególnym uwzględnieniem związków i organizacji młodzieżowych oraz studenckich. Zawiera również świeże spojrzenie, z perspektywy XXI w., na wileńską młodzież związkową.
Monografia składa się z jedenastu rozdziałów przygotowanych przez badaczy reprezentujących zarówno polskie, jak i zagraniczne ośrodki naukowe (Japonia, Litwa). Przedstawiono w niej w porządku chronologiczno-rzeczowym różne aspekty problematyki przewodniej, m.in.: zainteresowanie studentów Uniwersytetu Wileńskiego regionami ziem polskich przejawiające się w poznawaniu geografii przyrodniczej, ekonomii, historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów i folkloru (w tym zwyczajów, obyczajów, wierzeń, literatury i sztuki); relacje między profesorami Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego a związkami młodzieżowymi; światopogląd i mentalność dwóch czołowych działaczy Towarzystwa Filomatów - Franciszka Malewskiego i Tomasza Zana; sposób postrzegania i opisywania Rosji oraz Rosjan przez filomatów w świetle korespondencji z lat 1817-1823; sylwetki absolwentów Uniwersytetu Wileńskiego, którzy znaleźli zatrudnienie w rosyjskiej administracji państwowej; Towarzystwo Tomasza Zana, działające w latach 1903-1914, jedną z największych tajnych organizacji młodzieży gimnazjalnej działającą w Wielkopolsce, która nawiązywała bezpośrednio do ideałów wileńskich filomatów i filaretów.

 

 

Nakład wyczerpany - dostępna na zamówienie: wydawca@uwm.edu.pl

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38