Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Historia

Zamawiana liczba książek:

Józef Malewski z Jarot (1888-1948). Historia i pamięć
Józef Malewski z Jarot (1888-1948). Historia i pamięć
Cena: 35,70 zł
Autor: Lewandowska Izabela, Batożyński Radosław
Liczba stron: 182
Rok wydania: 2021

Pamięć o polskich szkołach na Warmii powoli się zaciera. A przecież wielu społeczników, nauczycieli stało na straży wiary, języka, zwyczajów i historii polskiego narodu, angażując się w powstanie szkół z polskim językiem wykładowym. Ważne zatem jest, by wciąż przypominać te świadectwa polskości. I na tym tle jawi się postać Józefa Malewskiego, głęboko zaangażowanego w organizację polskiej szkoły na Warmii. W latach trzydziestych XX w. był on członkiem Polskiego Związku w Niemczech, wspierał finansowo Bank Polski. Był także zaangażowany w Stowarzyszenie Rolniczo-Handlowe „Rolnik" w Olsztynie. W 1930 r. współorganizował polską szkołę podstawową w swojej wsi - Jaroty. Działał w Polsko-Katolickim Stowarzyszeniu Edukacyjnym na Warmii. Do końca swego życia pozostał społecznie aktywny. Szkoła Podstawowa nr 34 w Jarotach (dzielnica Olsztyna) została nazwana jego imieniem. Książka o Józefie Malewskim - jak podkreśla Izabela Lewandowska - „wypełnia lukę w przestrzeni historycznej i akcentuje potrzebę zachowania pamięci o bohaterach, którzy wraz z upływem czasu stają się niewidoczni w lokalnej świadomości". Nie zawsze jednak możliwe jest dotarcie do pełnej dokumentacji związanej z daną osobą czy instytucją, tym bardziej cenna była praca zespołu pod kierunkiem I. Lewandowskiej, która ze zniszczonego domostwa Malewskich wydobyła różne dokumenty, których część udało się odcyfrować, zeskanować, a te najbardziej uszkodzone - przepisać, by w ten sposób zachować historyczną spuściznę tego ważnego człowieka dla regionu.
W monografii zamieszczono zdjęcia dotyczące samej postaci, a także dokumentujące w pewnym zakresie obraz polskiego szkolnictwa tamtych czasów oraz materiały źródłowe i obszerną bibliografię.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38