Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Historia

Zamawiana liczba książek:

Szkoły kopernikowskie w województwie warmińsko-mazurskim. Księga w 550. rocznicę urodzin Patrona
Szkoły kopernikowskie w województwie warmińsko-mazurskim. Księga w 550. rocznicę urodzin Patrona
Cena: 0,00 zł
Autor: Jóźwiak Iwona, Lewandowska Izabela
Liczba stron: 165
Rok wydania: 2023

Przypadający w roku 2023 jubileusz 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika stanowi znakomitą okazję do zaprezentowania placówek oświatowych z województwa warmińsko-mazurskiego noszących jego imię. Autorki przeprowadziły kwerendę archiwalną i biblioteczną oraz badania ankietowe w szkołach w celu uzyskania informacji, w jaki sposób upamiętniają one postać swojego patrona.
Monografia składa się z dwóch części. Pierwszą poświęcono historii i współczesnej działalności szkół imienia Mikołaja Kopernika. W układzie chronologicznym przedstawiono pierwsze lata powojenne w ówczesnym województwie olsztyńskim, okoliczności nadawania patronatu, przygotowania i realizację wielkiego jubileuszu 500-lecia urodzin astronoma w 1973 roku, działalność popularyzacyjną szkół, szczególnie w roku powtórnego pochówku uczonego - 2010, oraz współczesną aktywność placówek w zakresie popularyzacji astronoma.
W części katalogowej opisano w układzie alfabetycznym szkoły Kopernikowskie w województwie warmińsko-mazurskim. Najstarszą szkołą noszącą imię Mikołaja Kopernika (przyjmując za kryterium czas nadania szkole imienia) jest Szkoła Podstawowa w Lidzbarku Warmińskim (1945 rok), natomiast najmłodszą - Szkoła Podstawowa w Kinkajmach, która powstała w wyniku przekształcenia się wcześniej istniejącego gimnazjum noszącego imię tego uczonego (2022 rok).
Niniejszą monografią autorki zachęcają do dyskusji na temat tego, czy patroni szkół, przyjmowani często przed kilkudziesięcioma laty, w zupełnie innej rzeczywistości politycznej, społecznej i kulturowej, nadal mogą być wzorami postaw dla współczesnej młodzieży? Czy młodzież nadal potrzebuje patronów/autorytetów/bohaterów? Czy są dla nich istotni? Czy nauczyciele potrafią/chcą wykorzystać potencjał wychowawczy uosabiany przez patrona? W jakim stopniu posiadanie przez daną szkołę patrona przyczynia się do popularyzacji tej postaci w społeczeństwie, upowszechnienia wiedzy historycznej, kształtowania świadomości?

 

 

Plik PDF - do pobrania 

 

Errata

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38