Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Kultura

Zamawiana liczba książek:

Problematyka afrykańska w mediach francuskich na przykładzie dziennika „Le Monde” (1990–2010)
Problematyka afrykańska w mediach francuskich na przykładzie dziennika „Le Monde” (1990–2010)
Cena: 31,50 zł
Autor: NDiaye Bara
Liczba stron: 304
Rok wydania: 2012

Prezentowana publikacja jest unikatowa na polskim rynku wydawniczym. Autor podjął się bowiem analizy mediów francuskich pod kątem problematyki afrykańskiej. Napisał: „Niniejsze opracowanie jest próbą wniesienia realnego wkładu w dotychczasową wiedzę na temat francuskich relacji medialnych, komunikacji społecznej oraz polityki informacyjnej dotyczącej problematyki afrykańskiej w publikatorach francuskich".

 

 

 

Zakres podjętej problematyki  - na przykładzie dziennika „Le Monde" - dotyczy całokształtu relacji francusko-afrykańskich ujętych w perspektywie historycznej i politycznej. Bara NDiaye przedmiotem szczególnego zainteresowania badawczego uczynił następujące zagadnienia: historia i ewolucja dziennika „Le Monde", prezentacja przez media francuskie wiadomości międzynarodowych; postrzeganie tematyki zagranicznej przez pryzmat francuskiej wizji polityki międzynarodowej; problem rozumienia i traktowania „inności", „obcości"; sposób prezentacji wiadomości z Afryki. Praca opiera się przede wszystkim na źródłach, jednakże autor zastosował również metody: porównawczą, politologiczną i opisową.


Monografia składa się z trzech rozdziałów zatytułowanych: Wiadomości o Afryce w mediach francuskich, Dziennik „Le Monde" - historia i ewolucja, Konflikty afrykańskie na łamach dziennika „Le Monde".


Książka ma wielu adresatów. Autorowi zależy na popularyzacji wiedzy o współczesnej Afryce, ale także na weryfikacji utartych wizji czy poglądów. Po publikację mogą zatem sięgnąć np. studenci i badacze stosunków międzynarodowych, prasoznawcy, medioznawcy, politolodzy czy socjologowie.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38